Největší přání - Šijeme azurové koníky

Anotace:

Děti si na příkladu výroby koníka vyzkoušejí, jak probíhá pásová výroba hraček. Zamyslí se nad podmínkami, za jakých
hračky v čínských továrnách vznikají.

Cíle:

  • Žáci na základě vlastní zkušenosti posoudí, za jakých podmínek vznikají hračky.
  • Popíšou srozumitelně ostatním své pocity.
  • Odhadují, zda je možné, že i ti, kteří šijí (vyrábějí) hračky, pracují za podobných podmínek, za jakých si žáci sami v této lekci vyzkoušeli pracovat.

Čas: 2 × 45 minut

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: komunikace, spolupráce, lidská práva, chudoba, sociální spravedlnost

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ