Šikanování

Anotace:

Tato aktivita umožní žákům 2.stupně ZŠ otevřít diskusi o šikanování. Uvědomit si relativní hranici mezi tím, co je ještě hra a co už je šikanování.  

Cíle:

Otevřít diskusi o tématu šikany, zjistit postoje žáků k tématu a popř. zachytit signály šikanování v příslušné třídě.

Čas: 30 - 45 min

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: komunikace, spolupráce

Věk studentů: 2. stupeň ZŠ