Stačí řeč ke komunikaci?

Anotace:

Výtvarná aktivita zaměřená na verbální komunikaci. 

Cíle:

  • Pokusit se dosáhnout maximálního stupně přesnosti v ústním vyjádření instrukcí
  • Potvrdit obtížnost vyjádření a pochopení instrukcí pomocí verbální řeči
  • Pochopit význam rozdílného výkladu vzkazů, ke kterému může při jakékoliv komunikaci docházet

Čas: 30 min

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: komunikace, spolupráce

Věk studentů: střední škola