Tečkovaná

Anotace: 

Aktivita zaměřená na kooperaci třídy (úkol řešitelný pouze spoluprací) a na význam neverbální komunikace. 

Cíle:

  • rozvoj spolupráce a důvěry ve skupině 
  • rozvoj neverbální komunikace 
  • prožití společného úspěchu 
  • vnímání a uvědomění si sebe sama 
  • rozvoj kooperativních dovedností a postojů 
  • rozvoj schopnosti řešit problémy 
  • přijetí skupinou

Čas: 20 min

Stáhněte si celou lekci.


 

Tématické okruhy: komunikace, spolupráce, identita, rozmanitost

Věk studentů: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední škola