Učíme se hlásky

Anotace:

Pracovní listy pro podporu předškolního vzdělávání Říkáme si společně / Vakeras jekhetane jsou připraveny pro spolupráci pedagogů s předškolními dětmi a jejich rodiči. Jsou určeny pro školky a předškolní zařízení, kam docházejí především romské děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Jejich cílem je podpořit lepší adaptaci dětí ve školce. 

Pracovní listy pro rodiče k procvičení hlásek: Učíme se hlásky. / Sikhľuvas o hlaski.

Stáhněte si celou lekci.

Tématické okruhy: předškolní dovednosti

Věk studentů: předškolní vzdělávání