ČvT přidělil příspěvky vyplaveným rodinám. Obcím šla materiální pomoc za 1,3 milionu korun

Publikováno: 16. 10. 2017 Doba čtení: 4 minuty
ČvT přidělil příspěvky vyplaveným rodinám. Obcím šla materiální pomoc za 1,3 milionu korun
© Foto: Petr Štefan

Povodňová komise Člověka v tísni rozhodovala o příspěvcích na obnovu domácnosti prvních 39 rodin a rozdělila 690 000 korun ze sbírky SOS Povodně 2013. První příspěvky směřují nejpostiženějším domácnostem ve 14 obcích na Ústecku, Mělnicku, Kolínsku i Litoměřicku a lidé by je měly dostat v nejbližších týdnech. „První příspěvky mají především pomoct vyplavený lidem, aby mohli začít s vysoušením a opravami domů. Chtěli jsme je poskytnout co nejrychleji, ale zároveň dodržujeme přísnou metodiku pro přidělování peněz ze sbírky,“ říká vedoucí povodňového týmu ČvT Pavel Mandula. Člověk v tísni také ukončil první fázi pomoci. Vyplaveným obcím poskytl humanitární pomoc za 1,3 milionu korun.

Člověk v tísni má nyní v terénu 15 sociálních pracovníků, kteří už navštívili 36 vesnic. Šetření, při kterém vyškolení pracovníci v každé domácnosti osobně zjišťují mimo jiné poškození nemovitosti a příslušenství, finanční situaci, sociální a zdravotní podmínky vyplavených lidí, bude tým Člověka v tísni provádět celkem ve více než 120 obcích. O konkrétní pomoci jednotlivým rodinám potom rozhodne povodňová komise Člověka v tísni.

Člověk v tísni zasahuje už při šestých povodních a při vytipování domácností používá propracovanou metodiku, která se snaží co nejspravedlivěji pomoc rozdělit nejpostiženějším a zároveň sociálně nejslabším domácnostem. Nejde o formu odškodnění, ale spíše o to nabídnout těm nejpotřebnějším pomoc, která bude v jejich rozpočtu hrát významnou roli. „Příspěvky jsou vždy vázané na konkrétní plán obnovy bydlení a vybavení. V první fázi například na zprovoznění kotle, který pomůže vysoušení domu,“ říká Pavel Mandula s tím, že prostředky lidé dostávají po podepsání smlouvy na základě šeku.

Nevládní organizace ADRA, Člověk v tísni a Diakonie ČCE si také rozdělily místa působení tak, aby byly pokryty všechny zasažené obce a pomoc se nepřekrývala. Přímou finanční pomoc poskytne ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE a Charita ČR na základě šetření svých pracovníků přímo ve vyplavených rodinách, kterých je podle zjištění všech organizací celkem na 2700. Český červený kříž a ADRA se budou podílet i na sanaci znečištěných studní.

Člověk v tísni také ukončil první fázi akutní humanitární pomoci. Na základě požadavků poničených obcí poslal do vesnic na Kolínsku, Trutnovsku, Mělnicku, Litoměřicku, Ústecku, Děčínsku, v Praze a na dalších místech například 4083 litrů dezinfekčních prostředků, 134 kusů koleček nebo 919 lopat a tisíce kusů dalšího materiálu jako košťata, rukavice, kbelíky nebo hadry celkem za téměř 1,3 milionu korun.

Taková pomoc byla nejvíce potřeba v prvních dnech po opadnutí vody, kdy lidé odklízeli následky povodní. „Člověk v tísni poslal první humanitární pomoc 4. června a od té doby dopravil 65 zásilek materiálu do 59 obcí od Kamýku nad Vltavou po Hřensko,“ shrnul první fázi pomoci Pavel Mandula. Rychlé pomoci v prvních dnech po povodni si vesnice cenily. „Děkujeme za materiální pomoc a podporu, kterou jste nám poskytli. Vám všem bych chtěl vyslovit uznání a poděkování za záslužnou práci, kterou vykonáváte ve prospěch druhých a pomáháte při takovýchto živelních katastrofách,“ napsal například v děkovném dopisu Miloš Čapek, starosta městyse Štěchovice.

Koncert České filharmonie přispěl šesti miliony korun

Pomoc by ale nebyla možná bez přízně tisíců drobných dárců a příspěvků firem. Na kontě veřejné sbírky SOS Povodně 2012 se dosud sešlo 37,8 milionu korun. Významnou částkou na povodňové konto přispěl i benefiční koncert na podporu lidí zasažených povodněmi, který uspořádala Česká filharmonie ve spolupráci s Českou televizí ve Dvořákově síni Rudolfina. Benefici pod záštitou ministra finance Miroslava Kalouska podpořily přední finanční instituce a veřejnost, která měla možnost posílat peníze formou dárcovských SMS (DMS) během živého přenosu koncertu. Ten divákům nabídly Česká televize a Český rozhlas, mediální partneři České filharmonie.

„Také my v České filharmonii jsme s obavami sledovali, jak se ničivý živel řítí a bere našim spoluobčanům základní životní jistoty. Proto jsme přijali s velkým pochopením a chutí myšlenku uspořádat pro ně benefiční koncert. Věřím, že téměř šestimilionový výtěžek vybraný dnes večer bude důstojným příspěvkem na pomoc potřebným, zasaženým červnovými povodněmi,“ osvětlil motivy českých filharmoniků šéfdirigent Jiří Bělohlávek.

Výtěžek koncertu, při kterém pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zazněly melodie Antonína Dvořáka nebo Wolfganga Amadea Mozarta, půjde na povodňovou sbírku společnosti Člověk v tísni. Česká filharmonie spolu s ministerstvem financí oslovila úspěšně téměř třicet předních společností z finančního sektoru. Ty přispěly celkovou částkou 5 075 000 korun. Prostřednictvím DMS, které mohli televizní diváci a rozhlasoví posluchači posílat během přímého přenosu, přišlo na povodňové konto dalších 701 460 korun.

Veřejnou sbírku SOS Povodně 2013 otevřel ČvT v neděli 2. června. ČvT zároveň na okamžitou pomoc obětem povodní uvolnil 500 000 korun z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni. Na svém webu ČvT připravil stránku SOS Povodně 2013 se všemi užitečnými kontakty i příručkou pro domácnosti zasažené povodní. 

Autor: Petr Štefan