Děti z chudých rodin tvrdí: mít vlastního doučovatele je „in“

Publikováno: 21. 2. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Děti z chudých rodin tvrdí: mít vlastního doučovatele je „in“
©

Neratovice jsou dalším místem, kde ve spolupráci s místní samosprávou realizujeme program bezplatného doučování, který má dětem z chudých rodin pomoci zlepšit školní prospěch a zvládnout znevýhodnění, jež musí překonávat. 

„Děti ze sociálně slabých rodin se oproti svým vrstevníkům musí ve vzdělávání vyrovnávat s řadou handicapů. Doma často nemají potřebné zázemí pro přípravu do školy, ani dostatečnou podporu ze strany rodiny. Jejich rodiče mnohdy vzdělání nevnímají jako důležité a nekladou důraz ani známky, ani na pravidelnou školní docházku. Dětem chybí pro vzdělávání motivace i potřebné vzory,“ vysvětluje Alžběta Stropnická ze společnosti Člověk v tísni, která v Neratovicích koordinuje program Podpora vzdělávání v rodinách.

Příklad ze života

Se vzděláváním sociálně znevýhodněných dětí má vlastní zkušenost, sama už třetím rokem dochází pravidelně jednou týdně do rodiny desetileté Kristýny z Prahy. „Kristýnka chodila nejdříve do komunitní školy, kde sice dostávala dobré známky, ale maminka měla obavu, že škola na děti neklade příliš velké nároky. Po absolvování první třídy se ji proto rozhodla přehlásit jinam a aby dcera zvládla přechod na těžší školu co nejlépe, požádala o možnost bezplatného doučování,“ vzpomíná Alžběta Stropnická.

V nové škole se potvrdilo, čeho se maminka obávala. Kristýna byla v porovnání se svými spolužáky výrazně pozadu a na konci roku propadla ze dvou předmětů. „Maminka ale stála o to, abych do rodiny docházela dále a v doučování pokračovala. Výsledky se nakonec přeci jen dostavily. Kristýnka se na nové škole nejen udržela, ale letos měla na vysvědčení jen dvě trojky a jinak samé jedničky a dvojky,“ vypráví Alžběta Stropnická. 

Motivovat potřebují nejen děti, ale i rodiče

Cílem program Podpora vzdělávání ale zdaleka není jen pomoci doučovaným dětem dosáhnout lepších výsledků ve škole. „Snažíme se pracovat nejen s dětmi, ale s celými rodinami. Právě zájem a podpora rodičů je při vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí klíčová, a proto je zapotřebí motivovat hlavně je. Někteří z nich by se s dětmi do školy i připravovali, ale nevědí jak na to. A v tom se jim právě snažíme pomoci,“ nastiňuje smysl programu Alžběta Stropnická.

A jak se po prvním měsíci program v Neratovicích vyvíjí? „Úzce spolupracujeme s místním terénním sociálním pracovníkem a takzvanými tetami v rodině, kteří tu pod záštitou města pomáhají rodinám ohroženým sociálním vyloučením. Díky nim máme předběžně zmapováno, které rodiny o nabídku bezplatného doučování stojí a v současné době se pro ně snažíme najít vhodné dobrovolníky,“ vysvětluje koordinátorka programu.

„Jako dobrovolník se může přihlásit v podstatě každý, kdo je starší sedmnácti let, baví ho práce s dětmi a má zájem o dlouhodobější spolupráci. Vítáme středoškolské i vysokoškolské studenty, maminky na mateřské dovolené i seniory,“ vyjmenovává požadavky na dobrovolníky Alžběta Stropnická.

„Díky několikaleté zkušenosti s realizací programu v jiných městech víme, že čím dříve se začne s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí pracovat, tím větší šanci mají na to, aby uspěly v dalším životě. V budoucnu bychom proto program rádi doplnili i o předškolní vzdělávání a nabídku volnočasových aktivit,“ nastiňuje představy o rozšíření programu Alžběta Stropnická.

Autor: Iva Jánská, ČvT