Dvanáct farmářských středisek bude pomáhat tisícům etiopských zemědělců

Publikováno: 19. 12. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Dvanáct farmářských středisek bude pomáhat tisícům etiopských zemědělců
©

Praha, Addis Abeba (18. prosince 2013) – Česká rozvojová agentura spolu s Člověkem v tísni v minulých letech podpořila na jihu Etiopie osm farmářských center. Ta poskytují odborné rady drobným zemědělcům, jak pomocí moderních metod rozšířit škálu pěstovaných plodin a zvýšit produkci na svých políčkách. Poté, co zemědělci očividně začali na svých polích pěstovat více plodin a zvýšili tak nejen svoji produktivitu, ale zajistili pro své rodiny rozmanitější stravu, bude Česká rozvojová agentura spolu s týmem Člověka v tísni pokračovat s podporou dalších 12 farmářských školicích středisek v dalších jihoetiopských okresech. Nová centra budou nabízet své služby v oblasti, kde žije téměř 19 tisíc farmářských rodin.

Místní pobočky ministerstva zemědělství zajišťují pro farmářská centra pozemek a výstavbu účelových budov, Člověk v tísni (ČvT) centra, podobně jako v minulosti, vybaví nábytkem, zemědělským nářadím nebo odbornými příručkami a vyškolí zemědělské agenty, kteří své znalosti potom předávají tisícům zemědělců z okolí. „Velkým problémem etiopského zemědělství jsou konzervativní přístupy farmářů k obdělávání půdy. Pracovníci středisek je tak proto učí pěstovat nové a rozmanité plodiny, správně zavlažovat, používat kvalitnější osivo nebo efektivně hnojit,“ vysvětluje koordinátor etiopských projektů Jan Faltus s tím, že v nových centrech bude působit 36 vyškolených agentů.

#~gallery-826~#

Pěstování nových plodin, zeleniny, krmiv, ovoce a hub nebo nové způsoby obdělávání si zemědělci mohou vyzkoušet na pozemcích u farmářských středisek, kde se pro ně pravidelně konají školení. Ve středisku si také mohou půjčit nářadí nebo uskladnit kvalitní osivo. Při zkoumání dopadů farmářských středisek u 216 zemědělců se zjistilo, že naučené postupy opravdu využívají na svých farmách a to má přímý vliv na jejich produktivitu. „Díky tomu, že farmáři například dodržují správné rozestupy mezi plodinami, používají příhodná hnojiva, pesticidy nebo pravidelně hnojí, zvýšili výnos na hektar u miličky, kukuřice nebo fazolí až třikrát,“ říká místní projektový manažer Člověka v tísni Challa Legesse.

Zemědělci se naučili pěstovat čočku nebo jablka

Spolu s experty z České zemědělské univerzity a místními zemědělskými agenty se také podařilo v nových oblastech vypěstovat pšenici, čočku, brambory, enset, jablka nebo ječmen. To pro celou oblast znamená, že má méně obyvatel trpících podvýživou, lidé konzumují pestřejší stravu a farmáři mohou bez pomoci pokrýt své náklady pro následující zemědělskou sezónu. „Farmářská střediska jsou tak úspěšná, protože jsou provozovaná v úzké spolupráci se státními zemědělskými úřady a tím je zajištěné jejich působení i do budoucna,“ vysvětluje Jan Faltus.

Farmářská střediska také podporuje charitativní e-shop Člověka v tísni Skutečný dárek, který za poslední tři roky přispěl dohromady dvěma miliony korun, 400 000 korunami v posledních dvou letech přispěl i Nadační fond Avast. "Skutečné dárky putují nejchudším farmářským rodinám nebo nakupujeme osivo, nářadí a vybavení do středisek i zemědělských družstev. V několika střediscích jsme letos nově podpořili včelařství," říká Jan Faltus.

Při podpoře nových 12 center se bude tým ČvT více soustředit na způsob a kvalitu předávání informací zemědělskými agenty místním farmářům. Při farmářských školicích střediscích bude zakládat školky pro pěstování sazenic zeleniny a dřevin. Kromě pěstování plodin budou agenti také nově poskytovat odbornou podporu v efektivním chovu hospodářských zvířat.

Tři střediska a tři kooperativy navíc dostanou v rámci veřejné soutěže možnost získat finanční podporu v zavedení vybrané zpracovatelské technologie jako je zpracování ananasu, či kávy. „Nově podpořená centra též spoluprací s českými podnikateli v zemědělství nebo agrárními experty navýší své dosavadní know-how,“ říká Jan Faltus s tím, že Češi budou pomáhat především se včelařstvím a ekonomickým poradenstvím. V příštích třech letech také při centrech vzniknou nové sklady na nářadí a vypěstované produkty, sociální zázemí nebo nové nádrže na zavlažování.

Člověk v tísni spolu s Českou rozvojovou agenturou tak naváže na úspěchy z minulých let, kdy se podařilo nejen vyškolit desítky agentů v udržitelném vedení center i zemědělském marketingu, ale také zprovoznit dvě komunitní banky osiva, dva obilné mlýny, dvě skladiště brambor, drůbežárnu, pěstírnu hub nebo Informační zemědělské centrum a dodat do center 58 typů odborných publikací pro zemědělství. Všechny tyto změny významně zkvalitnily zemědělskou produkci, na níž je většina Etiopanů žijících na venkově zcela závislá.

Autor: Petr Štefan, mediální koordinátor