Efektivnější uplatnování práv obětí trestné činnosti

Publikováno: 11. 12. 2015 Doba čtení: 1 minuta
Efektivnější uplatnování práv obětí trestné činnosti
©

V Plzeňském kraji zajišťujeme právní pomoc obětem trestné činnosti. Stejně jako v dalších oblastech naší práce se i zde snažíme zkušenosti dále zužitkovat a přispívat ke zlepšování nastaveného systému. 

V uplynulém roce jsme se tak společně s dalšími organizacemi podíleli na realizaci projektu vedeném organizací La Strada Česká republika, o.p.s. „Evaluace zákona o obětech a zpracování návrhů na dílčí opatření“. Projekt měl za cíl posoudit uplatňování zákona o obětech v praxi, zjistit kde jsou silná i slabá místa právní úpravy a navrhnout její změny tak, aby oběti mohly svá práva uplatňovat ještě efektivněji. V rámci projektu byla také vytvořena příručka pro oběti trestných činů s informacemi o možnostech právní ochrany.

Projekt byl ukončen zveřejněním výstupů (níže) a hlavní realizátor projektu, organizace La Strada Česká republika, o.p.s. , v současné době pracuje na prosazování navržených úprav zákona.

 

Hlavními výstupy projektu:

Evaluace zákona – ZDE

Příručka pro oběti trestných činů - ZDE

 

Poskytovatel dotace projektu: Fond pro nestátní neziskové organizace. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Autor: ,