Humanitárních organizace pomohou 163 000 lidem na východní Ukrajině, kde stále zuří válka

Publikováno: 23. 10. 2017 Doba čtení: 7 minut
Humanitárních organizace pomohou 163 000 lidem na východní Ukrajině, kde stále zuří válka
© People in Need

23. října, Kyjev – Evropská unie společně s mezinárodními humanitárními organizacemi Člověkem v tísni, Action Contre La Faim, Médecins du Monde, ACTED a iniciativou IMPACT zajistí humanitární pomoc pro více než 163 000 lidí na obou stranách frontové linie na východní Ukrajině. V rámci projektu bude poskytnuta finanční podpora ve výši 4,1 milionu EUR.

Ozbrojený konflikt na východní Ukrajině trvá už čtyři roky. Pokračující boje vedly k významnému navýšení humanitárních potřeb, vyžádaly si více než 10 000 lidských životů (z toho téměř 3 000 civilních obětí) a zdevastovaly infrastrukturu. Tisíce civilistů žijících poblíž frontové linie stále čelí ostřelování. Mnoho občanů trpí v důsledku pozastavení sociálních a finančních služeb v rozdělených částech Doněcku a Luhansku a omezení pohybu osob a zboží znesnadňuje život všem místním.


Podle odhadů potřebují v současné době humanitární pomoc 4 miliony lidí. Zatímco humanitární organizace vynakládají velké úsilí, aby jejich potřeby uspokojily, potýkají se s vážným nedostatkem finančních prostředků a mezinárodní pozornosti k probíhající krizi. Dlouhodobé vysídlení s sebou přináší nedostatek příležitostí pro zajištění živobytí, což nutí mnoho vnitřních uprchlíků, aby se vraceli do nebezpečných oblastí. Hlavní výzvou pro humanitární organizace je tedy poskytnutí pomoci 1 583 827 zaregistrovaným vnitřně vysídleným osobám (údaj pochází z 25. dubna 2017) a zajištění volného pohybu.

Situace na Donbase odhaluje systémové nedostatky, které velmi negativně ovlivňují humanitární práci. Vyčerpávající krize způsobila, že lidé jsou mnohdy příliš slabí na to, aby se o sebe postarali. Úloha mezinárodních humanitárních aktérů je proto klíčová.

Zajišťujeme humanitární pomoc lidem žijícím u frontové linie, která zachraňuje životy,“ vysvětluje Schafer Bomstein, vedoucí konsorcia ACCESS. „Desítky tisíc lidí jsou vystaveny každodennímu ostřelování, které ovlivňuje jejich přístup k základním službám. Humanitární organizace těmto lidem hází záchranné lano,“ dodává Bomstein.

Samuel Marie-Fanon, vedoucí operací EU pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO) v Kyjevě, uvedl: “Naši partneři I nadále poskytují životně důležitou pomoc obyvatelům Ukrajiny na obou stranách konfliktu. EU je i nadále odhodlána poskytovat humanitární pomoc všem potřebným na východní Ukrajině.

Projekt pomůže zajistit komplexní humanitární pomoc, včetně obnovení obživy, přístupu k pitné vodě, přístřeší a zdravotním i psychosociálním službám.

Kontext:

Komplexní humanitární pomoc ACCESS

V květnu 2017 uzavřely čtyři mezinárodní organizace Člověk v tísni, Action Contre La Faim (ACF), Médecins du Monde (MDM) a ACTED v partnerství v rámci iniciativy IMPACT - nového projektu konsorcia ACCESS pro poskytování multisektorální humanitární pomoci lidem postiženým konfliktem na východní Ukrajině. Cílem projektu, který je financován z Operací EU pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO), je zhodnotit příslušné odborné znalosti každé organizace v různých odvětvích a dále zlepšovat reakci krize prostřednictvím lepší koordinace a synergie.

Toto partnerství je příležitostí, aby nevládní organizace sdílely své zkušenosti a know-how, což pomůže uspokojit potřeby extrémně zranitelných lidí na východní Ukrajině. Přichází v kritickém období, kdy navzdory významným humanitárním potřebám byla krize na Ukrajině zapomenuta mezinárodním společenstvím", vysvětluje Schafer Bomstein, vedoucí konsorcia ACCESS. Všechny práce v rámci projektu ACCESS budou v souladu s hlavními humanitárními zásadami, jako je lidskost, neutralita, nestrannost a nezávislost. Zajistí přístup k základním službám pro 163 775 občanů žijících v konfliktem postižených regionech Ukrajiny.

Přístup k pracovním příležitostem a trhům

S využitím koordinovaného přístupu pomohou partneři těm, kteří z důvodu konfliktu ztratili práci, nebo museli opustit trh, kde prodávali své zboží. "Pracovala jsem v nemocnici v Luhansku jako zdravotní sestra. Vzhledem k tomu, že území jsou oddělena a neexistuje dobré silniční spojení s Luhanskem, jak bych mohla dál pracovat? Jsem nyní nezaměstnaná, "říká Larissa, obyvatelka Triokizbenky, která v rámci projektu ACCESS obdrží pomoc.

Finanční pomoc, která pomůže obnovit lidem živobytí

Partneři poskytnou těm nejzranitelnějším domácnostem finanční pomoc, poukázky na jídlo a balíčky s materiální pomocí, aby zvýšily jejich příjmy a posílili odolnost. Projekt nabídne dotace na obnovu malých živností venkovským domácnostem v šedé zóně na obnovu chovu zvířat, pěstování plodin, zemědělské infrastruktury a strojů. "Naše kráva po těžkém porodu onemocněla, může kdykoliv zemřít. Kdybychom ji ztratili, zůstaneme nejspíš bez jídla, protože prodej mléčných výrobků je jediným mým příjmem. Můj manžel, pastýř, má jen sezonní práci. Díky finanční podpoře jsme mohli koupit mladou krávu a krmení pro ni,“ říká Larisa Ivanovna (53), která žije na malé farmě v obci Vladimirovka. Příjemci rovněž absolvují školení v příslušných oborech, aby zlepšili své praktické dovednosti a dostali je zpět do zaměstnání.

Voda do vesnic poblíž bojové fronty

Pro lidi, kteří nemají přístup k vodě, zajistí konsorcium nápravu. Partneři budou podporovat opravu vodovodních systémů, které byly konfliktem poškozeny. Projekt bude také poskytovat hygienické soupravy pro osoby se speciálními potřebami a obnovovat sanitační infrastrukturu pro sociální instituce (školy, kliniky atd.), které byly ve válce znehodnoceny. „Danusya mě před dvěma lety u sebe hostila, když byl můj byt poškozen v důsledku bojů. Má 79 let a může se pohybovat pouze s chodítkem - a tak jsem zůstal tady, abych jí teď na oplátku pomohl já. Díky hygienickému balíčku a plenkám se o ni mohu starat lépe,” říká Grigorij Ivanovič (81) z Netailova.

Obnova bydlení

Obnova bydlení je další klíčovou oblastí pomoci. Zhruba 20 000 až 25 000 domovů bylo v oblastech kontrolovaných vládou zničeno. Očekává se, že škody budou obdobné nebo horší také v oblastech, podléhají kontrole nevládních sil. V rámci projektu bude rodinám, jejichž domy byly bombardovány, poskytnuta podpora při rekonstrukci. Partneři také rozdělují hotovostní granty na opravy poškozených domů, instalaci oken, kotlů na tuhá paliva a v zimním období také zásobování dřívím. Instituce dostanou peníze na pokrytí tolik potřebné tepelné izolace, aby obce mohly v zimě zajistit centralizované vytápění.

Přístup ke zdravotní a psychosociální pomoci

Projekt ACCESS přispěje v rámci ochrany vnitřně vysídlených osob a konfliktem zasažených populace k trvalému řešení a zmírnění stávajících rizik. Za tímto účelem projekt zlepší přístup ke kvalitním službám v oblasti duševního zdraví a psychosociální péče, posílí zdravotnický systém, podpoří poradenství pro potřebné a bude distribuovat zdravotnické vybavení. Poskytne také péči a odborné školení pro zdravotníky a nezdravotnický personál ze zasažených komunit.

Upozorňování na problémy místních na politické úrovni

Partneři konsorcia soustavně upozorňují na probíhající humanitární krizi na Ukrajině. Jejich úsilí je zaměřeno na ovlivňování rozhodovacího procesu na mezinárodní a národní úrovni.


Člověk v tísni (ČvT) www.clovekvtisni.cz je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě zaměřených na humanitární pomoc, rozvojovou spolupráci, lidská práva a sociální integraci. ČvT působí na Ukrajině již od roku 2003 a byl schopen poskytnout okamžitou humanitární pomoc bezprostředně po začátku konfliktu v srpnu 2014. ČvT zde pomáhá zlepšovat přístup k potravinám, přístřeší, ochraně, živobytí, zdravotní péči a také vodě a sanitaci. Poskytuje finanční pomoc potřebným na obou stranách frontové linie.

Akce Contre La Faim (ACF) www.actioncontrelafaim.org je mezinárodní nevládní organizace bojující proti světovému hladu, která byla založena již v roce 1979. Jejím úkolem je zachraňovat životy vymýcením hladu pomocí včasné prevence, detekce a léčbě podvýživy, a to zejména během mimořádných událostí souvisejících s konflikty a přírodními katastrofami. ACF otevřela na konci roku 2014 misi na Ukrajině a od léta 2015 funguje jako multidisciplinární humanitární organizace, která poskytuje potravinovou pomoc, pomáhá zlepšit přístup k vodě a hygienickým potřebám a také poskytuje psychologickou podporu pro osoby zasažené konfliktem.

Doctors of the World UK (DOTW/MdM) www.doctorsoftheworld.org.uk je britská pobočka globální sítě Médecins du Monde. DOTW / MdM je nezávislé humanitární hnutí působící ve Spojeném království a v zahraničí, které umožňuje vyloučeným osobám přístup k zdravotní péči. DOTW / MdM posiluje zdravotnické systémy a pomáhá překonávat základní překážky v přístupu ke kvalitní péči. MdM působí v Luhanské oblasti od srpna 2015.

ACTED www.acted.org je francouzská humanitární organizace zastoupená ve 35 zemích, která podporuje více než 11 milionů příjemců. Snaží se zachraňovat životy a podporovat lidi v obtížně dostupných oblastech. Na Ukrajině reagovala organizace ACTED se svým partnerem IMPACT na krizi prostřednictvím iniciativy REACH tím, že poskytla podporu při řízení a hodnocení informací pro plánování a poskytování pomoci. Projekt ACTED / REACH k pomohl vyhodnotit humanitární pomoc mezi jednotlivými zeměmi s cílem lepšího plánování humanitární reakce v roce 2017. Navíc ACTED / REACH poskytuje podporu informační správy a budování kapacit prostřednictvím svého IM Hubu.

Evropská unie a její členské státy jsou předním světovým donorem humanitární pomoci. Prostřednictvím Operace v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO) https://ec.europa.eu/echo/ pomáhá EU každoročně více než 120 milionům obětí konfliktů a katastrof. Se sídlem v Bruselu a celosvětovou sítí terénních kanceláří ECHO poskytuje pomoc nejzranitelnějším osobám pouze na základě jejich humanitárních potřeb -  bez diskriminace na základě rasy, etnické skupiny, náboženství, pohlaví, věku, národnosti nebo politické příslušnosti.

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Schafer Bomstein, vedoucí konsorcia ACCESS, Schafer.Bomstein@peopleinneed.cz

+380996648508

Samuel Marie-Fanon, vedoucí oddělení, Operace EU v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO), Samuel. Marie-Fanon@echofield.eu , +380 - +38-97 1859766

Mathias Eick, Pracovník pro globální informovanost ECHO, Mathias.Eick@echofield.eu, Tel.: +90-5334125663

Petr Stefan, mediální koordinátor Člověka v tísni, Petr.Stefan@peopleinneed.cz +420 608 817 958


Další informace o humanitární situaci na Ukrajině:

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/humanitarian_response_plan_2017_eng.pdf

https://www.acaps.org/country/ukraine

http://actalliance.org/appeals-rapid-response-funds/crisis-affected-civilians-in-conflict-zone-and-idps-in-ukraine-refugees-in-russia-follow-on-appeal-ukr171/ 

Autor: People in Need

Související články