Index etického úvěrování (IEU)

Publikováno: 24. 9. 2017 Doba čtení: 1 minuta
Index etického úvěrování (IEU)
© Archiv

Index etického úvěrování (IEU) představuje nový nástroj porovnávání přístupu největších nebankovních společností. Na rozdíl od Indexu predátorského úvěrování žebříček seřazuje společnosti od nejetičtější k nejméně etické, dle naší metodky. V rámci IEU zohledňujeme 3 základní oblasti spojené s čerpáním úvěru:

1. Uzavírání smlouvy: zohledňujeme především schopnost spotřebitele porozumět smluvním podmínkám.

2. Porušení smlouvy a s tím spojená rizika: této oblasti se týká nejvíce parametrů, ať už se jedná o výši úroku, mechanismy započítávání plateb, sankce, apod.

3. Řešení sporu a vymáhání: Tuto oblast považujeme za zcela zásadní. Jedná se především o to, kde je spor mezi smluvními stranami řešen (soud, rozhodce), jaké jsou náklady spojené s celou procedurou vymáhání, v kolika soudních sporech jsou pohledávky vymáhány apod.

Samotný index je sestaven jako normovaný aritmetický průměr devíti dílčích kritérií. Tato kritéria jsou:

1. Délka smluvních podmínek

2. Cena produktu, tedy kolik spotřebitel celkem přeplatí orpoti jistině

3. Výše sankcí, které spotřebiteli hrozí při porušení smluvní povinnosti

4. Využívání úpravy úroků z púrodlení nad rámec občanského zákoníku

5. Využívání institutu rozhodčí doložky

6. Smluvní úprava započítávání příchozích plateb

7. Využívání zajišťovacích titulů (směnky, exekutorské zápisy, dohody o srážkách ze mzdy)

8. Neslučování více žalob vůči jednomu dlužníkovi

9. Využívání služeb advokátní kanceláře

Výsledný index (prosinec 2012):


Autor: ČvT