Index etického úvěrování (IEU)

Index etického úvěrování (IEU)

24. 9. 2017

Index etického úvěrování (IEU) představuje nový nástroj porovnávání přístupu největších nebankovních společností. Na rozdíl od Indexu predátorského úvěrování žebříček seřazuje společnosti od nejetičtější k nejméně etické, dle naší metodky. V rámci IEU zohledňujeme 3 základní oblasti spojené s čerpáním úvěru:

1. Uzavírání smlouvy: zohledňujeme především schopnost spotřebitele porozumět smluvním podmínkám.

2. Porušení smlouvy a s tím spojená rizika: této oblasti se týká nejvíce parametrů, ať už se jedná o výši úroku, mechanismy započítávání plateb, sankce, apod.

3. Řešení sporu a vymáhání: Tuto oblast považujeme za zcela zásadní. Jedná se především o to, kde je spor mezi smluvními stranami řešen (soud, rozhodce), jaké jsou náklady spojené s celou procedurou vymáhání, v kolika soudních sporech jsou pohledávky vymáhány apod.

Samotný index je sestaven jako normovaný aritmetický průměr devíti dílčích kritérií. Tato kritéria jsou:

1. Délka smluvních podmínek

2. Cena produktu, tedy kolik spotřebitel celkem přeplatí orpoti jistině

3. Výše sankcí, které spotřebiteli hrozí při porušení smluvní povinnosti

4. Využívání úpravy úroků z púrodlení nad rámec občanského zákoníku

5. Využívání institutu rozhodčí doložky

6. Smluvní úprava započítávání příchozích plateb

7. Využívání zajišťovacích titulů (směnky, exekutorské zápisy, dohody o srážkách ze mzdy)

8. Neslučování více žalob vůči jednomu dlužníkovi

9. Využívání služeb advokátní kanceláře

Výsledný index (prosinec 2012):


Autor: ČvT