Inspirace Saskem v cíli

Publikováno: 19. 2. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Inspirace Saskem v cíli
©

Pilotní projekt s názvem Inspiration: Sachsen („Inspirace Saskem“), který naše organizace Člověk v tísni, o. p. s. v průběhu posledních dvou let a v rámci pěti českých měst realizovala, pomalu končí a tak probíhají poslední projektové aktivity, jež celkovou činnost uzavírají. Kromě tvorby závěrečné metodiky pro práci s cílovou skupinou mládeže a mladých dospělých ve věku 15 až 26 let, jsou organizována také závěrečná setkání zástupců neziskových organizací, úřadů, politických zastupitelů, širší veřejnosti i samotné mládeže, a to v rámci tzv. Městských konferencí a Diseminačních seminářů. Cílem těchto jednání bylo především předávání informací o inovativních postupech a zkušenostech při práci s mládeží a mladými dospělými s ohledem na jejich prosazení na trhu práce, při čemž naší inspirací byl v tomto směru právě systém sociální a komunitní práce v Sasku. Díky spolupráci se saskými organizacemi jsme měli možnost seznámit se s celkovou činností těchto zařízení, realizovanými aktivitami, způsoby financování a metodikou či konkrétními opatřeními. Naším záměrem bylo, se o tyto nové poznatky podělit.

V Jáchymově proběhla „Městská konference“ v úterý 4. února 2014 v prostorách místní základní školy M. C. Sklodowské. Kromě systémové a metodické inspirace jsme se zabývali i celkovým průběhem projektu a jednotlivými projektovými aktivitami, jež jsme za poslední dva roky realizovali v českém prostředí. Zástupci mládeže zúčastněným prezentovali svoje inovativní návrhy, které vyplynuly z mnoha pracovních a plánovacích workshopů konaných v rámci kampaně „Chceme tu žít s vámi!“ a snažili se nejen zástupce města a úřadů, ale také zástupce Léčebných lázní Jáchymov, přesvědčit o výhodnosti zavedení opatření nazvané „Možnosti pracovního uplatnění pro mladé ve formě brigád ve městě Jáchymov“.

Přes původní argumenty o celkové lhostejnosti mládeže žijící v Jáchymově, jsme dokázali, že mladí lidé mají zájem pracovat, být finančně nezávislejší a získávat dovednosti či zkušenosti, které jim mohou pomoci při dalším uplatnění na legálním trhu práce či ve studiu. Nabídli jsme konkrétní seznam kontaktů na potencionální „brigádníky“ či zaměstnance, který jsme získali formou dotazníků. Z padesáti respondentů projevilo skutečný zájem pracovat celkem čtyřicet čtyři mladých lidí ve věku od 15 do 26 let. Následující graf ukazuje, v jakém poměru a o jaké profese a obory mladí lidé svůj zájem projevovali:

Díky těmto závěrům a prezentovaným výstupům celkové realizace projektu, týkající se zlepšení systému práce s mládeží jsme dosáhli toho, že na místní základní škole již existuje možnost brigády pro mladé. V současné době zde pracuje patnáctiletá dívka, která vyučuje mladší děti hru na klavír. Město Jáchymov i Léčebné lázně přislíbili projednání tohoto návrhu s tím, že i pro jejich instituce by mohlo být takové opatření výhodné, například zaměstnávání „brigádníků“ při pořádání kulturních či společenských akcích.

Věříme, že naše úsilí bude v tomto směru zúročeno a bude inspirací i pro další města, protože zaměstnávání mladých lidí již od patnácti let, vytváření příležitostí k neformálnímu vzdělávání a podpora získávání praktických zkušeností mají pro naši společnost obrovský potenciál a nesporně přispívají k prevenci sociálně patologických jevů a kriminality stejně jako k fungování politiky zaměstnanosti.

Projekt Inspiration: Sachsen je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Autor: Bc. Alexandra Farkalinová, lokální koordinátor projektu ČvT