Jak Člověk v tísni pomáhá ve světovém boji proti COVID-19?

Publikováno: 3. 4. 2020 Doba čtení: 6 minut
Jak Člověk v tísni pomáhá ve světovém boji proti COVID-19?
© Foto: Archiv ČvT

COVID-19 má dopad na všechny oblasti našeho života. Školy jsou zavřené, pro obyvatele platí omezení volného pohybu a většina výroby v průmyslových odvětvích se zastavila. Stejně jako v mnoha dalších zemích v Evropě a po celém světě se běžný život zastavil i v České republice. Počet lidí nakažených virem COVID-19 stále narůstá a zdravotní systém i ekonomika jsou na hranicích svých možností. I když krize pořád sílí, nakonec ji díky společnému úsilí Česká republika, Evropa a vyspělé státy s rozvinutou zdravotnickou infrastrukturou v dalších částech světa překonají.

Ostatní však takové štěstí mít nemusí.

  • CO KDYBYSTE byli obyvatelé Sýrie, kteří kvůli devět let trvající válce museli opustit své domovy a několikrát se stěhovat, aniž by věděli, kam jdou? Jakým způsobem byste se izolovali od ostatních osob a dodržovali rozestupy mezi lidmi, kdybyste žili ve stanu s dalšími deseti lidmi v přeplněném táboře, kde jsou tisíce dalších uprchlíků? Jak byste si myli ruce a dodržovali správnou hygienu, když by vaše rodina měla k dispozici pouhých 20 litrů vody na den? Jak si vybombardované nemocnice poradí s epidemií COVID-19?
  • CO KDYBY se COVID-19 dostal na východní Ukrajinu, kde žije milion seniorů, kteří představují více než 30% těch, kteří jsou po šesti letech bojů v opravdové nouzi?

  • CO KDYBY COVID-19 napadl odlehlé vesnice ve východní části Demokratické republiky Kongo, kde je zdravotnický systém buď velmi špatný nebo žádný a mýdlo je luxus, který si mnoho lidí nemůže dovolit?
  • CO KDYBYSTE žili v Mongolsku, kde by vaše dítě kromě vzdělávání přišlo i o stravování ve školách a školkách, které mnohdy znamená hlavní zdroj jeho denní výživy?
  • CO KDYBYSTE chodili do školy v zemi, kterou zničila válka, nemáte internet a nemůžete tedy ve vzdělávání pokračovat z domova?

Právě teď čelí ti nejzranitelnější lidé na světě řadě otázek. Na některé z nich ale přicházejí i odpovědi.

Ačkoliv pandemie koronaviru zasáhla i programy pomoci Člověka v tísni, zůstávají naše týmy nadále v mnoha zemích a snaží se ochránit sebe i ty, kterým pomáháme. Na všechny výše položené otázky reagujeme nejlépe, jak dovedeme a v jednotlivých zemích vypadá naše pomoc takto: 

Česká republika

Zvýšujeme naše úsilí a kapacity, abychom ochránili ekonomicky nejslabší a nejzranitelnější obyvatele. Učitelům a studentům nabízíme online vzdělávací kurzy. Naše programy zahrnují rozsáhlou advokační kampaň, která se zaměřuje na zmírnění ekonomického dopadu COVID-19 na ty nejzranitelnější skupiny obyvatel. Vedle toho jednáme s vládou, poslanci i bankami a přicházíme s návrhy, které pomohou systematicky zabránit nárůstu dluhů. Také jsme rozšířili fungování naší dluhové help linky a vyhlásili jsme sbírku SOS Česko.

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel


Slovenská republika

Člověk v tísni na Slovensku směřuje většinu svých dostupných prostředků na boj proti hrozbě COVID-19 v marginalizovaných romských komunitách na Slovensku. V současné době realizujeme řadu aktivit včetně přímé práce s ohroženými komunitami, aktivit cílených na prevenci a informačních kampaní. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi a místními úřady na přípravách krizových scénářů a se státními úřady pracujeme na krizových plánech. Zvláštní důraz klademe na bezpečí a zdraví obyvatel a terénních pracovníků. Vedle těchto aktivit pomáhají vzdělávací programy Člověka v tísni spolu s festivalem Jeden svět usnadnit domácí vzdělávání a umožňují přístup k vhodným dokumentárním filmům a doprovodným výukovým materiálům. V neposlední řadě naše organizace přizpůsobuje své zahraniční projekty současné situaci, abychom byli nadále schopni pokračovat v poskytování humanitární pomoci a dalších aktivitách.

Mongolsko

Během izolace, ke které v důsledku šíření koronaviru došlo, jsme rozdali hygienické, vzdělávací a potravinové balíčky celkem 1 000 ohrožených rodin (nejprve 250 rodinám a následně dalším 750 rodinám). Rodiny získaly také informační leták o preventivních opatřeních proti šíření koronaviru. V následujících dnech se pomoc dostane k dalším 750 dětem a jejich rodinám, které získají výživové, vzdělávací a potravinové balíčky. Zahájili jsme také dobročinnou sbírku na Facebooku, abychom podpořili dalších 300 rodin. 

Kambodža

Na facebookové stránce Early Warning System 1294 jsme spustili kampaň, která informuje o tom, jak se bránit proti nákaze způsobené koronavirem. Stránku sleduje 42 000 lidí.

Myanmar 

Abychom zvýšili informovanost zdejších obyvatel včetně dětí o nemoci COVID-19, rozdali jsme plakáty vytvořené Ministerstvem zdravotnictví. Plakáty jsme distribuovali na místech, kde se pohybují děti, ve skupinách, které se zaměřují na ochranu dětí a také jsme je rozdali příjemcům pomoci, kteří se účastní našich dalších osvětových aktivit v Kačinském, Rakhinském, Kajaském, Monském státě a regionu Yangon.

Sýrie

Osvěta v oblasti hygieny a sanitace je součástí všech našich programů pomoci i na všech místech, kde Člověk v tísni působí - například v centrech technického a odborného vzdělání a odborné přípravy, ve školách, pekárnách a v místech, kde se pohybují děti.

Díky novému způsobu vzdělávání jej nyní spolu s psychosociální podporou poskytujeme online. Ve školách také probíhá kampaň v oblasti sanitace a osvětová kampaň, které se účastní i další nevládní organizace.

Aktuálně se také věnujeme otázce speciálních místností, které by byly izolované a určené pro léčbu pacientů v některých nemocnicích v severní Sýrii.

Irák

Zahájili jsme veřejnou informační kampaň v boji proti COVID-19 a tým Člověka v tísni aktuálně v Iráku vyjednává možnosti přístupu k příjemcům pomoci.


Gruzie

Spustili jsme na gruzínském Facebooku kampaň, která vyzývá lidi, aby zůstali doma. Co se týká komunikace s příjemci pomoci, spoléháme nyní především na online platformy. Kvůli nemoci COVID-19 lidé čelí různým ekonomickým, psychosociálním a právním problémům. Chceme jim pomoci nalézt podporu a pomoc a připravujeme pro ně dokumenty, ve kterých najdou všechny tísňové linky a kontakty na příslušné instituce, úřady a odborníky.

Arménie

Všechny informační schůzky týkající se grantových soutěží a rozhovory s příjemci pomoci, které se běžně konají formou osobního kontaktu, jsme přesunuli na online platformy. Dále také využíváme naše profily na sociálních sítích – Facebooku, Twitteru a Instagramu – a sdílíme tam informace o tom, jak si poradit se stresem a zůstat v bezpečí.

Ukrajina

Lidem na východní Ukrajině, kteří jsou zasaženi válečným konfliktem se snažíme pomoci, jak se na COVID-19 připravit a jak reagovat. 

 Jako aktivní člen WASH Cluster se Člověk v tísni například spolu s dalšími partnery podílel na vypracování směrnic pro vytvoření hygienických a dezinfekčních balíčků pro instituce (školy, sirotčince, domovy důchodců a zdravotnická zařízení) a také balíčků pro rychlou instalaci zařízení na mytí rukou na veřejných místech.

Aby se zabránilo dalšímu šíření COVID-19, přichystali jsme také letáky a plakáty, které se budou rozdávat v oblasti zasažené konfliktem. Rozdávat je budou jednak naši místní partneři, distribuce bude ale probíhat také online. Toto úsilí je výrazně podpořeno masivními kampaněmi na sociálních sítích.

Dokončujeme také animované video o COVID-19 a o ochranných opatřeních; video se bude vysílat na místních televizních stanicích v Donbasu.

Psychologové, kteří pracují pro Člověka v tísni poskytují psychosociální školení a nepřímou psychosociální podporu pro příjemce pomoci formou webinářů. V rámci tohoto projektu také natáčíme krátká 3 minutová videa s tipy a radami. Videa budou zveřejněna na ukrajinské facebookové stránce Člověka v tísni.

Také je 24/7 k dispozici linka psychosociální podpory Člověka v tísni. 

Zambie

Uskutečnili jsme školení, abychom zvýšili povědomí o správné hygieně i o příznacích nákazy COVID-19. Tato školení nyní provádíme při každé distribuci osiva v oblasti Mongu v Západní provincii.

Etiopie

Sdílíme a šíříme informační materiály od Světové zdravotnické organizace (WHO) a etiopského Ministerstva zdravotnictví na našich facebookových stránkách. Některé z těchto materiálů jsme upravili, vytiskli a umístili v některých lokalitách, kde probíhají naše projekty.

DR Kongo

Člověk v tísni v DR Kongo zahajuje osvětu o COVID-19 v komunitách, kde pomáháme. Součástí je distribuce plakátů ve zdravotnických střediscích v zemědělských oblastech a osvěta týkající se hygieny rukou, kterou poskytují naši terénní zaměstnanci. Posílili jsme také opatření pro prevenci a omezení infekce na úrovni zdravotnických center..

Shrnutí

Téměř ve všech zemích, kde Člověk v tísni působí, šíříme pomocí našich facebookových stránek osvětové zprávy získané od organizace WHO. Všechny naše kanceláře a stanoviště jsme vybavili osvětovými plakáty s informacemi o COVID-19 a naši kolegové pravidelně provádějí potřebné aktualizace týkající se COVID-19. Nadále budeme přizpůsobovat naše programy tak, abychom co nejvíce pomohli těm nejchudším a nejzranitelnějším lidem, aby se mohli na tuto krizi připravit, reagovat na ni a překonat ji. 

Autor: Petr Štefan, mediální koordinátor ČvT

Související články