Jak s epidemií bojují slovenské neziskovky? Co dělá naše slovenské dvojče?

Publikováno: 10. 6. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Jak s epidemií bojují slovenské neziskovky? Co dělá naše slovenské dvojče?
© Foto: Človek v ohrození

Slovensko je jednou z evropských zemí, která si v boji proti koronaviru vede velmi dobře. Včasná opatření vlády zpomalila šíření nemoci a v porovnání s Českem mají Slováci mnohem optimističtější čísla - k 9. červnu je to 1530 nakažených a 28 zemřelých pacientů. Pokud pomineme obecné statistiky a pozornost zaměříme na neziskové organizace, jakým způsobem se zapojují do boje právě ony? A jak pomáhají kolegové z naší sesterské organizace Človek v ohrození?

Podobně jako v Česku, i u našich slovenských sousedů vznikla řada iniciativ nabízející různé druhy pomoci v boji proti COVID-19. Projekt #KtoPomozeSlovensku se zaměřuje na pomoc zdravotnickým zařízením pomocí přehledného systému financování a materiálně zabezpečuje nemocnice, domovy sociálních služeb nebo služby pro zranitelné skupiny lidí.

HackVirus sbírá nápady pro pomoc živnostníkům a zaměstnancům, ty nejlepší z nich budou IT experty uvedeny v realitu na virtuálním hackatonu a zdarma poskytnuty jednotlivým firmám a podnikatelům. Zdravotnické dobrovolníky s konkrétními institucemi propojuje iniciativa Sme pripravení, občanskou výpomoc zprostředkovává portál Pomôž susedovi. Domácí výuka se nevyhnula ani slovenským dětem, proto projekt Učím sa doma nabízí aktivity na každý den jak pro nejmenší, tak pro mládež, ale i pro seniory.

Mezi nejvíce ohrožené skupiny na Slovensku patří ty, které jsou sužovány chudobou - rodiny na okraji společnosti, ve vyloučených komunitách. Jak upozornil Človek v ohrození ve svém článku, tito lidé nemají důstojné životní podmínky - velkému množství domácností chybí kanalizace, elektřina nebo žijí v nevyhovujících obydlích. Nemají přístup k nejnovějším informacím a účinný boj s koronavirem jim navíc ztěžují předsudky a odsouzení ze strany druhých lidí.

Človek v ohrození (ČvO) tedy pomáhal s bojem ve vyloučených komunitách, pracovníci nabízeli humanitární pomoc a pomáhali s prevencí, distribuovali hygienické potřeby a poskytovali sociální poradenství. Společně s dalšími nevládními organizacemi ČvO začal upozorňovat na důležitost spolupráce a nejvýznamnější problémy, které je třeba řešit, jako např. ztráta příjmu nebo bydlení, existenční ohrožení pro jednorodiče, ztížené vzdělávání dětí bez přístupu k internetu nebo horší dostupnost zdravotní péče.

Občané mohou práci Človeka v ohrození podpořit dobrovolnictvím nebo zasláním finančního příspěvku, který poputuje na aktivity zaměřené na boj s virem a zmírňování následků epidemie v postižených komunitách, např. na ochranné a dezinfekční pomůcky, informační kampaň, podporu vzdělávání nebo zaměstnávání.

Zajišťujeme domácí vzdělávání pro děti z ohrožených skupin

Důležitou součástí práce ČvO je také podpora a pomoc při domácí výuce dětí z ohrožených skupin. Bez dostupného počítače, potřebných knížek, vzdělaných rodičů nebo dokonce i psacích potřeb je totiž téměř nemožné zajistit domácí vzdělávání, a tak pracovníci neziskovky pravidelně do ohrožených rodin dochází, aby dětem doručili pracovní listy, sešity nebo právě pero a tužky.

Pokud to situace umožňuje, ČvO spolupracuje i s jednotlivými školami. Na některých místech došlo k realizaci externího vyučování, které umožňuje dodržení bezpečného odstupu všech osob a současnou pomoc žákům s učební látkou. Podrobnější informace o podpoře vzdělávání v jednotlivých komunitách můžete zhlédnout zde.

Kromě již zmíněné podpory se Človek v ohrození spojuje s dalšími odborníky, se kterými sdílí své informace a nápady, pomáhá s nalezením výpomoci do karanténních center nebo se zapojuje i do krizových aktivit, které iniciují jednotlivé kraje. Kromě balíčků s psacími potřebami pro děti pracovníci připravují i hygienické balíčky pro chudé rodiny ve vyloučených komunitách a provádí plošnou dezinfekci.

Vedle činnosti v jednotlivých komunitách lidé z ČvO spolupracují i se starosty a starostkami vesnic a do boje se zapojují nejen v rámci celostátní úrovně, ale také v zemích jako Ukrajina nebo Libanon. Seznam všech jejich činností nasazených v boji proti viru můžete průběžně sledovat na jejich facebooku

A aktivitách českého "dvojčete" si můžete přečíst zde:

*Úvodní foto: distribuce pomoci na Slovensku, Autor: Človek v ohrození

Autor: Človek v ohrození a Člověk v tísni

Související články