Assessment centrum pro zájemce o práci v Humanitární a rozvojové sekci

Assessment centrum pro zájemce o práci v Humanitární a rozvojové sekci

Humanitární a rozvojová sekce společnosti Člověk v tísni pořádá Assessment centrum pro zájemce o práci na zahraničních misích a na centrále v Praze

Člověk v tísni již od roku 2002 úspěšně hledá své nové spolupracovníky a spolupracovnice v rámci tzv. Assessment centra, tedy dvoudenního skupinového výběrového řízení. Během nějž plní zájemci o práci v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci týmové či individuální úkoly, řeší případové studie či modelové situace.

Účastníci mají možnost hovořit s dlouholetými zkušenými členy našeho týmu o životě a práci v rozvojových nebo post-konfliktních zemích a poznat prostředí, do kterého mají zájem se začlenit.

Prostřednictvím Assessment centra vyhledáváme jak kvalifikované programové manažery, ekonomy, logistiky či specialisty tak především mladé začínající zájemce o problematiku humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

V letošním prvním Assessment centru, které bude probíhat v Praze 10. (odpoledne) a 11. (celý den) května 2018, bychom rádi podpořili zájemce nejenom z České ale i Slovenské republiky.

Více informací o působení rozvojové a humanitární sekce Člověka v tísni najdete zde


Případný nástup: 2018

Pracovní úvazek: při práci na misích standardně 18 měsíců (případně kratší podle typu pozice a kontextu); v případě práce na centrále v Praze od jednoho roku až na dobu neurčitou

Místo působení: zahraniční mise Člověka v tísni/centrála v Praze


Hlavní zodpovědnosti našich pracovníků jsou například:

 • řízení programů či projektů v humanitární či rozvojové oblasti
 • dohled nad finančním managementem a účetnictvím mise / programů
 • zajišťování logistiky či bezpečnostního managementu mise
 • vedení týmů místních i zahraničních zaměstnanců
 • zjišťování potřeb na místě a možností financování projektů
 • psaní a příprava projektů
 • reprezentace mise / programu ve vztahu k médiím, širší veřejnosti, autoritám a partnerům


Hledáme zájemce o účast na Assessment centru, kteří:

 • májí velkou vnitřní motivaci podílet se na humanitární pomoci a/či rozvojové spolupráci v prostředí neziskové organizace
 • mluví a píší plynule anglicky (případně francouzsky, rusky či portugalsky)
 • májí pozitivní vztah jak k sobě, tak ke svému okolí
 • jsou otevřeni kulturním rozdílům a nedělá jim problém přizpůsobit své chování a styl komunikace při práci s lidmi z odlišných kulturních oblastí
 • výhodou je zkušenost s vedením projektů, znalost jednotlivých zemí a regionů, případně relevantní odbornost.

Člověk v tísni Vám nabízí:

 • zázemí velké, stabilní neziskové organizace s mezinárodní působností
 • velkou míru zodpovědnosti a samostatnosti, smysluplnou a užitečnou práci na projektech, které mají měřitelné výsledky
 • možnost se neustále učit novým věcem a rozvíjet se po osobní i profesní stránce
 • firemní kulturu založenou na otevřenosti a neformálních vztazích
 • možnost cestovat a poznávat cizí kultury https://www.facebook.com/clovekvtisni 

 

Časový harmonogram Assessment Centra

Uzávěrka pro zaslání životopisu je 15. dubna 2018CV a motivační dopis zasílejte prostřednictvím odpovědního formuláře

Výběr účastníků bude probíhat formou online videodotazníků v termínu 16. – 30. dubna 2018.

Konání Assessment centra: 10. (odpoledne) a 11. května (celý den) 2018 v Praze, místo bude upřesněno. (Člověk v tísni zajišťuje stravování účastníků v průběhu AC, ne ubytování)

Individuální zpětná vazba poskytnuta osobně každému účastníkovi AC