Karlovarské pobočce se daří zaměstnávat uprchlice. Pomáhají v integračním centru

Publikováno: 5. 6. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Karlovarské pobočce se daří zaměstnávat uprchlice. Pomáhají v integračním centru
© Lukáš Hanusek

S požadavkem na změnu bydlení v důsledku začínající lázeňské sezony nebo například na podporu při hledání mateřské školy se uprchlíci obracejí na pracovníky Člověka v tísni v novém integračním centru v Karlových Varech. Pomoc poskytují také ukrajinské pracovnice, které v Česku žijí dlouhodobě, ale i nově příchozí. 

Představit se, říct něco málo o sobě, domluvit se v obchodě, s ubytovatelem, zaměstnavatelem, případně se elementárně dorozumět na úřadě. To je cílem jazykového kurzu poskytujícího základní jazykové dovednosti v českém jazyce pro nově příchozí Ukrajince.

Minulý týden ho zahájil Člověk v tísni v karlovarském integračním centru pro ukrajinské uprchlíky na nábřeží Jana Palacha. Čtyři desítky zájemců, kteří se o možnosti dozvěděly na úřadu práce nebo prostřednictvím poskytovaných služeb karlovarské pobočky Člověka v tísni, sedávají v lavicích a pozorně naslouchají.

„Vzhledem k velkému zájmu o kurz pod vedením zkušené lektorky Petry Al-Kassay uvažujeme o otevření dalšího,“ uvedl již nyní Jan Němeček, ředitel karlovarské pobočky.

Podporu pro uprchlíky zajišťuje v centru osmičlenný tým

Integrační centrum pro uprchlíky v Karlových Varech zahájilo svou činnost začátkem měsíce. Budova bývalé základní školy je veřejnosti přístupná z boku. Výdejní sklad humanitární pomoci uprchlíci najdou hned v přízemí, zázemí organizace Člověk v tísni je ve druhém poschodí. Třetí patro patří dětem, dětským adaptačním skupinám, které vede Mateřské centrum Karlovy Vary.

Podporu pro uprchlíky zajišťuje osmičlenný tým Člověka v tísni. „Koordinátorem je Martin Fülöp, který pro organizaci pracuje víc jak pět let. Pracoval jako terénní pracovník, takže má odborné znalosti sociální problematiky a bohaté praktické zkušenosti. Tři z našich pracovnic zde žijí trvale a dalších pět kolegyň jsou nově příchozí Ukrajinky, tedy uprchlice,“ představuje tým ředitel karlovarské pobočky a dodává: „Jsou vysoce kvalifikované. Je mezi nimi psycholožka, další jsou pedagožky. Jejich role je velmi důležitá díky schopnosti poskytnout odbornou pomoc v mateřském jazyce svých krajanů.“

Hledají jiné ubytování, začíná totiž lázeňská sezona

Nejčastěji se uprchlíci obracejí na pracovníky, když potřebují vyřešit změnu bydlení. Když například bydlí v hotelu nebo penzionu, kde jim nyní končí pobyt z důvodů začínající lázeňské sezony. Pracovníci se denně potýkají s nedostatkem trvalých ubytovacích kapacit ve městě. Mnozí z uprchlíků jsou situací nuceni vrátit se zpět do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, kam je pracovníci Člověka v tísni doprovází, aby se ujistili, že neskončí na ulici.

Pomáhají také mapovat situaci zájemkyním o umístění dětí do mateřských škol. Zápisy se konají až v těchto dnech a je velmi pravděpodobné, že pro řadu dětí se ve školkách místa nenajdou. Adaptační skupina integračního centra má již nyní kapacitu zcela naplněnou.

Mezi potřebné priority do budoucna řadí karlovarská pobočka, vzhledem k odbornosti svého týmu, schopnost zajistit první psychologickou pomoc v mateřském jazyce a krizovou intervenci. Pracovnice orientující se v českém systému hovořící, jak česky, tak i ukrajinsky jsou připraveny zájemce doprovázet na úřady, tlumočit, poskytovat odborné sociální poradenství i terénní práci.

Nebrání se jakémukoliv nabízenému zaměstnání

Uprchlíkům, kteří se zatím neplánují vrátit zpět do vlasti, pomáhají najít pracovní uplatnění. Přestože mnozí z nich jsou odborníci a mají tituly, nebrání se jakémukoliv nabízenému zaměstnání. Mnozí se zajímají o možnosti začít podnikat a aktivně si vše snaží zařídit sami, na pobočkové pracovníky se obracejí pro odborné poradenství.

Závěrem lze říci, že vytvořený tým pod vedením zkušeného koordinátora je schopen zajistit kompletní sociální poradenství v rozsahu: orientace v sociálním systému, orientace ve školském systému, orientace na trhu práce, pomoci s vyhledáváním ubytování, s doprovody na úřady a psychosociální podpory.

Kontakt:


Autor: Gabriela Štěrbová, aktivizační pracovnice