Kdo pomáhá dát mámám práci?

Publikováno: 25. 9. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Kdo pomáhá dát mámám práci?
©

Do projektu „E daj kamel buťi – Máma chce práci“ se zapojilo i několik pražských mateřských škol a rodinných center. Staly se přitom jeho nedílnou součástí. V rámci projektu se třináct žen vzdělávalo v nedávno ukončeném rekvalifikačním kurzu- Pečovatelka o dítě do 15 let. Aby účastnice kvalifikaci získaly, potřebovaly získat praxi, a právě v tom byly spolupracující školky a mateřská centra nezastupitelnou pomocí. V následujícím článku se dočtete o podrobnostech o jednotlivých zařízeních, se kterými jsme v rámci projektu spolupracovali.

Jedná se přitom vždy o zařízení, která nějakým způsobem vybočují z řady. Například různorodým programem, který dětem nabízí soukromá Mateřská škola Pětikvítek. Každý den je zaměřen na něco jiného - plavání, jízdu na koni, výuku angličtiny anebo třeba na keramiku a výtvarnou tvorbu. Tato oáza klidu v Kyjích se snaží děti rozvíjet jak po stránkách hudebních a sportovních, tak i co se týče jejich jemné motoriky a výtvarného cítění.

 

Dalším z velkých témat zúčastněných školek a center je ekologie. Mateřská škola Santoška využívá krásné polohy v parku a vzdělává podle vlastního programu zaměřeného na vnímání životního prostředí "Jak objevujeme přírodu". Mateřská škola v Praze Lochkově je neobvyklá výukovým programem „Začít spolu“, který je zaměřený na výuku v centrech aktivit (např. centrum psaní, čtení, matematiky, ateliér apod.), školka klade důraz na individuální přístup k dítěti, spolupráci s rodiči, inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a multikulturní výchovu. Využívá metody projektového vyučování a věnuje se i rozvoji sebehodnocení žáků.

Společným jmenovatelem je mimo jiné i integrace znevýhodněných dětí anebo dětí ze zahraničí. Mateřská a základní škola Na Smetance, která v rámci projektu také nabídla účastnicím praxi, se například pyšní dlouholetou praxí ve vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. Kromě toho se snaží děti vzdělávat i po etické a praktické stránce. Organizuje vydávání školních časopisů a programy proti šíření rasismu a xenofobie. Základní a mateřská škola Kořenského má zase letité zkušenosti s integrováním zahraničních žáků. Ať už se jedná o děti příchozí ze států Evropské Unie anebo mimo ni, může jim škola nabídnout speciálně vyvinutý program, založený na vlastní praxi. Spolupracující školky nevynechávají ani děti se zdravotním postižením. Těm se věnuje například soukromá Mateřská škola Petrklíč. Kromě toho, že učí zdravé děti toleranci a respektu, nabízí zdravotně znevýhodněným dětem zvláštní péči ve formě asistenta integrace. Podpůrným prvkem při práci s integrovanými dětmi v Petrklíči je muzikoterapie nebo i individuální tvůrčí dílna.

 

Praxi nabízelo účastnicím i rodinné centrum YMCA. To se věnuje převážně organizaci otevřené herny, v níž si mohou děti pohrát a matky odpočinout. Jedná se o místo setkávání, ale i vzdělávání. Centrum totiž organizuje řadu seminářů, kurzů, přednášek i kroužků pro rodiče s dětmi anebo i pro rodiče samotné. Vždy je přitom po ruce někdy tolik potřebné hlídání.

 

Ať už se jedná o jakékoliv zaměření či druh výuky, jsou spolupracující školky a centra nedílnou součástí našeho programu. Pro jeho účastnice je absolvování praxe jednak nezbytnou podmínkou k získání kvalifikace, ale hlavně důležitou zkušeností pro budoucí práci. Svou vstřícností nám zmíněná zařízení ukázala, že opravdu vybočují z řady. Touhou pomoci jak samotným dětem, tak i dospělým, kteří to potřebují.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Magistrátem Hlavního města Praha

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Magistrátem Hlavního města Praha

Autor: , koordinátorka vzdělávacích programů