Klub #19: Centrum nezávislé kultury v Tiraspolu slaví 5 let

Publikováno: 4. 8. 2017 Doba čtení: 3 minuty
Klub #19: Centrum nezávislé kultury v Tiraspolu slaví 5 let
© ČvT archiv

Člověk v tísni podporuje ostrůvek svobodné kreativity v moldavském Podněstří, regionu, který patří k nejchudším oblastem Evropy. Klub#19, místo, kde se setkávají místní lidé, aby společně diskutovali, uspořádali koncert nebo filmovou projekci, slaví v srpnu 5 let svého fungování.

Podněstří je mezinárodně neuznaným regionem, který se deklaruje jako Podněsterská Moldavská republika. Před pětadvaceti lety se tady odehrálo něco trochu podobného jako nedávno v ukrajinském Donbasu: místní separatisté podporovaní Ruskem jednostranně vyhlásili samostatnost, odtrhli se od centrální vlády v moldavském Kišiněvě a ve vlastním hlavním městě Tiraspolu zřídili Kremlem podporovanou samosprávu. Úzký pruh země obepínající z obou stran Dněstr je sice oficiálně stále součástí Moldavska, vláda nad ním ale od té doby nemá kontrolu. Podněstří tak zůstává oblastí ruského vlivu a čímsi jako skanzenem sovětských časů v bezprostřední blízkosti hranic Evropské unie. Je nebezpečné dávat zde najevo odlišnou sexuální orientaci nebo se otevřeně hlásit k demokratickým hodnotám jako je svoboda nebo rovnost před zákonem.

I tady ale fungují centra nezávislé kultury, kde se konají koncerty, diskuse, autorská čtení, promítání filmů nebo výstavy. Ve sto třiceti tisícovém Tiraspolu vznikl díky podpoře Člověka v tísni Klub #19, který 5. srpna oslaví 5 let od svého založení. Za tu dobu se tady odehrálo 1300 akcí různého druhu a místo se stalo útočištěm především pro mladé lidi, kteří chtějí diskutovat a svobodně si vyměňovat názory na současný svět.

“Velkým problémem Podněstří je, že mnoho schopných a aktivních mladých lidí odtud odchází do zahraničí,” říká Alexandra Telpis z Klubu #19. Pro rozvoj regionu a dlouhodobější práci místních občanských iniciativ, schopných Podněstří někam posunout, je přitom klíčové, aby se v něm podařilo mladou energii udržet. Klub #19 k tomu přispívá svým dílem.

“Podařilo se nám vybudovat místo, kde se mohou mladí lidé setkávat a svobodně diskutovat o všem, co považují za důležité,” pokračuje Alexandra. “Zpočátku jsme pořádali akce sami. Dnes polovinu všech událostí, které se tady konají, organizují sami návštěvníci. Máme velkou radost z toho, že jsou místní mladí lidé aktivnější, že si sami uspořádají koncert, diskusi nebo výstavu, že dělají něco dalšího vedle svých studijních nebo pracovních povinností.”

Klub #19 v Tiraspolu je součástí Informačního a právního centra Apriori, založeného v roce 2008. Jeho hlavním úkolem je poskytování právního poradenství. Organizuje semináře a diskuse, promítá filmy nebo pořádá výstavy a snaží se zvyšovat informovanost a úroveň právní kultury, založené na vzájemném respektu a dodržování lidských práv. Pomáhá budovat místní občanské spolky a šíří informace o místních iniciativách a nevládních organizacích.

5. výročí fungování oslaví Klub #19 výstavou fotografií a koncertem místních hudebníků a hudebnic.

“Díky Klubu pochopili mnozí návštěvníci, že je možné něco vytvořit jen tak, bez složité byrokracie, velmi typické pro náš region. Že vedle zkostnatělého byrokratického systému existuje také něco skutečného,” říká Alexandra.

Člověk v tísni byl jednou z prvních organizací, které navázaly přímou spolupráci s občanskou společností v Podněstří. Pracovat tady začal v roce 2003. Hlavní pozornost v Podněstří věnujeme posilování kapacit a efektivity místních aktivistů a organizací. Během posledních let jsme asistovali při založení sítě Informačních a právních center a Občanských klubů #19 - kromě toho v Tiraspolu existují obdobná centra také v Dubăsari (organizace „Akkolada“) a v Rîbnițe (organizace „Vialex“). Od roku 2009 působí na pravém břehu Dněstru také Humanitární a rozvojová sekce Člověka v tísni.

Na mezinárodní úrovni pracuje Člověk v tísni na zvyšování povědomí o podněsterské občanské společnosti. Naším cílem je podnítit komunitu dárců i naše mezinárodní partnery k tomu, aby započali přímý dialog s organizacemi v Podněstří a aby je ve svých diskuzích o problémech a potřebách tohoto regionu zahrnovali mezi rovnocenné partnery.

Kromě Podněstří se věnujeme v Moldavsku rozvojovým projektům zaměřeným zejména na podporu venkovských oblastí.

Fotografie:

 

#~gallery-1481~#

Autor: ČvT

Související články