Konec školního roku jsme oslavili předáváním knížek

Publikováno: 27. 7. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Konec školního roku jsme oslavili předáváním knížek
©

Na začátku prázdnin proběhlo setkání rodičů s dětmi, které bylo věnováno oslavě ukončení školního roku na naší karlovarské pobočce. Nejdříve jsem rodiče seznámila s našimi službami a nabídla jim další možnosti vzájemné spolupráce. Poté jsme se bavili o tom, jak hodnotí doučování sami rodiče, v čem vidí přínos a co bychom mohli ještě zlepšit. S každým rodičem jsem pročetla dotazník pro učitele a probrali slabé i silné stránky jejich dítěte.

Všichni rodiče souhlasili, že díky doučování se výsledky dětí zlepšily. Dále jsme se bavili o tom, jak ještě více snížit abscence ve škole, což je jeden nejčastějších nešvarů.                                 

Po diskusi jsem si připravila společné aranžování květin do keramických váz, kde mohli jak rodiče, tak děti, rozvinout svoji fantazii a společně vytvořit něco pěkného. Dětem byly předány knihy - komiksy, které jsou moc hezky zpracované a děti slíbily, že si je přes prázdniny přečtou. Knížky byly požízeny z prostředků získaných prodejem certifikátů "První knížka". Děkujeme!

Také jsem předala certifikát naší nejlepší dobrovolnici, která bohužel končí – studium na VŠ.

#~gallery-1332~#

Nakonec nám zatančil náš taneční soubor Terne Čhave pod vedením J. Slepčika. Po chvilce se zapojili také rodiče a zatancovali si romské tance.

Na výsledky doučování jsem se také ptala ve škole. Při vyplňování dotazníků pro učitele se pan učitel L. Kareš vyjádřil, že díky doučování se viditelně zlepšil prospěch doučovaného dítěte o stupeň skoro ve všech předmětech. Ostatní třídní učitelé se shodli, že kdyby děti neměly tak velkou abcenci ve škole jejich školní prospěch by byl mnohem lepší.

#~gallery-1331~#

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

    

 

 

 

Autor: Alena Otajovičová, koordinátorka služeb