Konference "Pojďte do školky!"

Publikováno: 18. 5. 2015 Doba čtení: 3 minuty
Konference
©

Rádi bychom Vás pozvali na závěrečnou konferenci dvouletého projektu „Pojďte do školky!“ zaměřeného na systémovou podporu předškolního vzdělávání dětí ze sociálně nepodnětného prostředí.

Konference se koná 3. 6. 2015 v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6.

Téma konference je aktuální zvlášť vzhledem k připravovanému povinnému ročníku předškolního vzdělávání. Součástí prezentací budou výstupy z demografického šetření o potřebách a připravenosti školek na proinkluzivní opatření a návrhy na strategická opatření v 16 městech, ve kterých projekt probíhal.

Seznámíte se se zkušenostmi z předškolních klubů, které se zaměřují jak na děti z nepodnětného prostředí, tak na podporu a práci s rodinou. Dozvíte se, jak vypadá projektové vyučování v předškolních klubech i jaké jsou zkušenosti s adaptačními pobyty dětí v běžných mateřských školách.

Velká část aktivit projektu se soustředila na vzdělávání pedagogů. Představíme Vám metody zaměřené na podporu sociálních dovedností a jazykových kompetencí u dětí ohrožených budoucím školním neúspěchem.

Odpolední část konference bude věnována workshopům, kde se blíže seznámíte s tím:

  • jak spolupracovat s rodiči (nejen) dětí ohrožených sociálním vyloučením,
  • k čemu je vhodná metoda konceptuálního učení Grunnlaget a metoda KIKUS, která pracuje s rozvojem jazykových dovedností u dětí,
  • jak na lokální koncepce předškolního vzdělávání.Program

9.00—9.30 Registrace

9.30 Zahájení

9.40 Úvodní slovo

— — Petr Bannert, ředitel Odboru vzdělávání MŠMT

9.50 Projekt „Pojďte do školky!“

— — Zuzana Ramajzlová, ČvT

10.00 Plánování lokálních systémových změn v předškolním vzdělávání

Doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí v předškolním vzdělávání

— — Jan Černý, Daniel Hůle, ČvT

Lokální koncepce předškolního vzdělávání pro město Tábor

— — Pavla Kohelová – Cheiron T

Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání statutárního města Chomutov

— — Markéta Dolejší, ČvT Chomutov

debata

11.15 Vzdělávání v nízkoprahových předškolních klubech

Představení metodiky práce, priorit ve vzdělávání, téma spolupráce s rodiči

— — Petra Sedláčková, ČvT

Jak vybudovat funkční předškolní klub

— — Aleš Jirásek, Amalthea, Chrudim

Projektové vyučování v prostředí předškolního klubu

— — Magdaléna Kudláčková, ČvT

Liberec Adaptační pobyty dětí v mateřských školách

— — Marie Jelínková, ČvT

Sokolov Spolupráce s rodiči

— — Michaela Vizinová, Tady a Teď, Plzeň12.15—13.00 Obědová pauza13.00 Vzdělávání pedagogů mateřských škol

Proměny potřeb ve vzdělávání

— — Pavel Košák, ČvT

Sociální dovednosti a jazykové kompetence jako klíč k podpoře ohrožených dětí

— — Martina Francuchová, ČvT

Zahraniční metody — KIKUS a Grunnlaget

— — Barbora Loudová Stralczynská, PedF UK, Karolína Ranglová, MŠ Roudnice nad Labem

13.45—14.15 Coffee break

14.15–15.45 Pracovní workshopy: 3 skupiny paralelně

1) Spolupráce s rodinami (nejen) ze sociálně vyloučených lokalit Spolupráce s rodiči jako nejtěžší součást podpory dětí — příklady dobré praxe, nástroje pro spolupráci, za účasti pracovníků předškolních klubů

— — Moderuje: Pavel Košák, Petra Sedláčková

K dispozici bude publikace „Vzdělávání dětí v předškolních klubech“

2) Tvorba lokální koncepce předškolního vzdělávání — inspirace z 16 měst

16 výstupů v podobě návrhů lokálních koncepcí

— — Moderuje: Jan Černý

K dispozici budou návrhy jednotlivých koncepcí a publikace „Soubor doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí předškolního vzdělávání“

3) Zahraniční metody Grunnlaget a KIKUS v praxi — ukázka lekcí a aktivit pro děti

Metoda Grunnlaget – Karolína Ranglová, certifikovaná lektorka s praxí z předškolních klubů i běžné mateřské školy

Metoda KIKUS – Barbora Loudová Stralczynská, certifikovaná lektorka KIKUS, katedra pedagogiky PedF UK, spolupracovnice organizace META, o.s.POZVÁNKU ke stažení najdete ZDE.

Registrace na konferenci

V případě zájmu účastnit se konference kontaktuje Janu Kvapilovou nejpozději do 27. 5. 2015 e-mail: jana.kvapilova@clovekvtisni.cz, mobil: 776 713 098

Autor: