»Kuchařka« české inkluze je na světě. Katalog už se testuje na školách

Publikováno: 14. 11. 2014 Doba čtení: 4 minuty
»Kuchařka« české inkluze je na světě. Katalog už se testuje na školách
©

Jen máloco v novodobé historii českého školství ulehčilo práci učitelům tak, jako ji usnadní Katalog podpůrných opatření. Praktický manuál, který připravili odborníci z Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni, krok za krokem poradí pedagogům, jak pracovat s dítětem, které ve výuce selhává – ať už kvůli tělesnému handicapu, mentálnímu postižení či zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění. 

Opatření šitá na míru hloubce postižení

Katalog podpůrných opatření navazuje na novelu školského zákona, kterou 28. srpna schválila česká vláda. Novela mimo jiné přináší změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Opouští totiž dělení podle medicínských nebo psychologických diagnóz do kategorií „zdravotní postižení“, „zdravotní znevýhodnění“ a „sociální znevýhodnění“ a nově zavádí takzvaný systém podpůrných opatření. Ten více zohlední skutečné dopady postižení či znevýhodnění dětí do vzdělávání. Pomoc, která bude znevýhodněným dětem určená, se bude nově dělit do pěti stupňů (novela i původní znění zákona zde).

„Tento způsob podpory umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,“ zdůraznil Jan Michalík, hlavní řešitel projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, jenž vede tým odborníků, kteří stojí za Katalogem podpůrných opatření.

Úspěch podpůrných opatření se neobejde bez změny smýšlení českých škol. „Podmínkou je, že školy už se nebudou zaměřovat čistě na výkon, ale na podporu žáka, jeho potřeby, vztahy k ostatním, na jeho školní úspěšnost,“ upozornil Tomáš Habart ze společnosti Člověk v tísni, partnerské organizace garantující oblast sociálního znevýhodnění.

Žáků se SVP v běžných školách stále přibývá

Katalog podpůrných opatření je určen pro učitele všech typů a stupňů škol, důležitým rádcem však bude zejména pro ty, kdo učí na běžných základních školách. Právě tam každým rokem přibývá žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvyšuje se také počet škol, které takové děti přijímají.

Podle Statistické ročenky školství se jen za posledních pět let počet žáků se SVP v běžných školách zvýšil o téměř pět tisíc. Počet běžných škol, které žáky se SVP přijaly, byl za stejné období vyšší o 132.

Rádce pro ty, co »to« ještě nezažili

„Katalog hodně pomůže učitelům, kteří nikdy nepřišli do styku s dítětem s postižením. Nikdy neví, kdy se s takovým žákem setkají. Integrací je teď čím dál víc,“ myslí si například Kateřina Kalovská, učitelka a zároveň maminka sluchově postiženého Ondřeje.

Na Katalogu se kromě Univerzity Palackého a společnosti Člověk v tísni podílejí také Asociace pracovníků speciálněpedagogických center a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. „Týmy tvořené 125 odborníky ze škol, univerzit, poradenských pracovišť a nevládních organizací vypracovaly katalog pro šest »základních« zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušenou komunikační schopnost a poruchy autistického spektra a pro žáky se sociálním znevýhodněním,“ popsala Pavlína Baslerová, manažerka pro oblast podpůrných opatření Univerzity Palackého.

Pět set karet. Stačí vybrat tu správnou

Materiál nabízí více než  500 karet podpůrných opatření pro přímou práci se žáky (přehled všech podpůrných opatření zde). Každá karta je rozpracována podle míry znevýhodnění dítěte – do zákonem stanovených pěti stupňů podpory. Jako příklad uvádí Pavlína Baslerová případ dívky s diagnózou dětské mozkové obrny, která má poruchu pozornosti: „Jana z páté třídy při práci často využívá počítač. V zaplněné třídě plné dětí ale ruší ostatní a ony ruší ji. Podle nás by mohla výuka takové žákyně vypadat jinak. Stačila by drobná úprava jejího pracovního místa,“ vysvětlila Baslerová. Paní učitelka by Janě jednoduše vytvořila oddělené místo za paravanem, tak aby se mohla soustředit na svoji výuku a ve třídě by byl klid. Toto podpůrné opatření najde učitel v katalogu pro tělesně postižené, v sekci týkající se organizace výuky.

Katalog už testuje 140 škol po celé republice

Autoři počítají s tištěnou i elektronickou verzí Katalogu. Pracovníci projektu s ním během srpna seznámili pedagogy ze 140 škol v České republice – jde o školy všech druhů i stupňů, včetně škol speciálních a praktických. Tyto školy budou materiál do 31. prosince pilotně ověřovat. „Na základě získaných připomínek dílčí části Katalogu počátkem roku 2015 upravíme tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám školského terénu. Finální verzi předáme ministerstvu v červnu 2015. Katalog  bude pro školy přínosem i v případě, že by novela zákona z nejrůznějších důvodů schválena nebyla,“ dodal hlavní řešitel projektu Jan Michalík.

Článek vyšel ve čtvrtém čísle časopisu Škola all inclusive, který vznikl ve spolupráci Univerzity Palackého a Vzdělávacího programu Varianty v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR podpořeného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Autor: Martina Vysloužilová