LIBEREC: Předškolní vzdělání musí být dostupné každému

Publikováno: 28. 11. 2013 Doba čtení: 2 minuty
LIBEREC: Předškolní vzdělání musí být dostupné každému
©

Škola patří všem. A školka taky! Proti předsudkům, se kterými se už v mateřských školách potýkají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, bojuje projekt Pojďte do školky! Nabízí vzdělání dětem, pro něž jsou běžné mateřské školky často nedostupné, podporuje učitele a volá po změně tuzemského systému předškolního vzdělávání. Po celé republice tak postupně vznikají speciální předškolní kluby. Jeden takový působí již čtvrtým rokem v Liberci.

Jak takové vzdělávání vypadá v praxi, co to znamená moderní vzdělávání a co se stane, když i znevýhodněné dítě dostane šanci, ukazuje německý dokument Berg fidel (Všichni spolu). V rámci projektu připravila společnost Člověk v tísni, která je jeho hlavním organizátorem, promítání snímku pro pedagogy a zástupce dalších organizací z Liberce. Projekce se v libereckém V-klubu ve středu 20. listopadu zúčastnil také náměstek primátorky pro školství a kulturu Kamil Jan Svoboda.

„Projekty podobného typu považuji za velmi vhodné. Město v projektech spolupráce s Člověkem v tísni a dalšími organizacemi využívá jejich zkušeností z ostatních měst a jiného pohledu na problematiku,“ řekl Kamil Jan Svoboda.

Podle výkonné manažerky Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni Petry Klingerové má dítě, které absolvuje předškolní vzdělávání, třikrát nižší riziko, že skončí v budoucnosti závislé na sociálních dávkách. „Pokud dítě pochází z prostředí, kde se mu nikdo nemohl věnovat, kde je škola vnímána jako zbytečnost a učitel jako nepřítel, nebo kde se třeba jen nemluví správně česky, často narazí už u zápisu do první třídy. Vyrovnat podmínky tak, aby byla startovní pozice stejná pro všechny, může dobrá školka. Tam dítě dožene to, co si nepřineslo z domova, zažije pocit úspěchu a naučí se učit se,“ doplnila Petra Klingerová.

Do mateřských škol děti ze sociálně vyloučeného prostředí zapadají velmi obtížně, proto projekt podpoří fungování speciálních předškolních klubů otevřených v první řadě těmto dětem. Libereckýnízkoprahový předškolní klub provozuje společnosti Člověk v tísni v prostorách někdejší služebny městské policie v Rochlici. Čtyři dopoledne v týdnu se tu děti, jež by pravděpodobně jinak nenavštěvovaly běžné mateřské školy, připravují na vstup na základní školu.

„S dětmi se v klubu pracuje individuálně a při výuce jsou využívány i vzdělávací metody, které se úspěšně osvědčily například v Norsku,“ uvedla Eva Pospíšilová Kočárková z liberecké pobočky Člověka v tísni. Služby klubu jsou bezplatné. Projekt podpořilo také statutární město Liberec, které prostory pro klub poskytuje zdarma.

Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje trpělivý přístup podložený odbornými znalostmi a dovednostmi. Na pedagogy mateřských škol se proto nyní zaměří kurzy, které v rámci projektu vznikají. Zhruba dva tisíce učitelů projde některým z pěti kurzů akreditovaných na MŠMT. Pokud se chcete přihlásit na vzdělávací kurzy, pište na martina.francuchova@clovekvtisni.cz. 

 

 

Předškolní klub, realizovaný libereckou pobočkou spol. Člověk v tísni, o.p.s., je součástí sítě zařízení, která podle jednotné metodiky fungují ve všech 13 krajích České republiky v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/43.0007 „Pojďte do školky!“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

 

 

 

Autor: Jan Král / MML, genusplus.cz