„Máma chce práci.“ My nabízíme rekvalifikaci.

Publikováno: 9. 5. 2013 Doba čtení: 2 minuty
„Máma chce práci.“ My nabízíme rekvalifikaci.
©

Začátkem roku 2013 jsme odstartovali projekt „Máma chce práci“ určený ženám, jejichž šance na získání kvalitního místa na trhu práce je ztížená nízkým vzděláním, diskriminací a předsudky. Díky projektu jim bude poskytnuta nová kvalifikace, která by jim mohla být užitečná v následném stabilizování jejich finanční a bytové situace. Skrze několikaměsíční tréninkovou praxi jim bude umožněno okamžitě využít nově nabytou kvalifikaci na konkrétním pracovišti a vybudovat si vztah s pozdějším potenciálním dlouhodobým zaměstnavatelem.

Vzhledem k tomu, že rekvalifikační kurzy jsou zaměřené na profese spojené se vzděláváním, lze očekávat pozitivní dopady na celkovou situaci rodiny a na rozvoj a vzdělávání dětí podpořených osob. Aby byl proces učení se novým věcem co nejvíce efektivní, jsou účastnice rekvalifikačních kurzů individuálně podporovány vyškolenými dobrovolnicemi - lektorkami

Výběr rekvalifikačních kurzů je orientován na tyto pracovní pozice - asistent pedagoga, asistentka v předškolním zařízení, chůva, pracovnice v sociálních službách. Jejich volba vycházela z předpokladu, že již před vstupem do kurzů jsou jeho účastnice – většinou matky předškolních a školních dětí - relativně kompetentní k dílčím činnostem, které s jejich absolvováním souvisí. Stavíme tedy i na jejich vlastním sebevědomí v této oblasti. Jeho nedostatek bývá někdy příčinou neúspěchů a může bránit dokončení kurzu či studia.

Prvním rekvalifikačním kurzem je právě probíhající kurz Pečovatelka o dítě od 0 – 15 let. Jeho obsahem je série přednášek, které jsou zaměřené na oblast vývojové psychologie, sociálních vztahů, problematiku učení, hry atd. Účastnice kurzu se během 80 teoretických hodin a s pomocí svých lektorů připraví na závěrečné zkoušky, kde zároveň obhájí svou písemnou práci na zvolené téma. Vykonají rovněž 80 hodin praxe ve vybraných předškolních zařízeních a vytvoří portfolio své činnosti, jímž budou praxi dokumentovat. Zkrátka studijní povinnosti, ke kterým se mnohé z účastnic vrací po několika letech, ale mnohdy s mnohem jasnější představou o zúročení vzdělání v praxi, než tomu bylo dříve.

Patnáct žen, které nyní kurz navštěvují, vytvořilo během několika setkání poměrně homogenní skupinu, ze které je cítit nadšení pro další vzdělávání, vnitřní motivovanost a zájem o nabízená témata. Velmi pozitivní je i otevřenost účastnic, které se nebojí ptát se nás i svých lektorů a na další lekce kurzu se těší. My jim držíme palce a jsme s nimi v bezprostředním kontaktu, abychom pomohli překonat možná nedorozumění i případný pokles jejich motivace kurz dokončit. To může být vzhledem ke každodenním starostem o chod rodiny a péči o děti samozřejmě poměrně náročné. Doufejme tedy, že momentální starosti nepřeváží a všechny účastnice dokáží kurz úspěšně dokončit.

 

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti      

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Magistrátem Hlavního města Praha

Autor: Mgr. Romana Bartůňková, koordinátorka vzdělávacích aktivit