Nábor dobrovolníků do programu Podpora vzdělávání v rodinách

Publikováno: 30. 11. 2009 Doba čtení: 2 minuty
Nábor dobrovolníků do programu Podpora vzdělávání v rodinách
©

Koordinátorky vzdělávání v Ústí nad Labem se od začátku školního roku intenzivně zabývají náborem dobrovolníků pro program Podpora vzdělávání v rodinách.

"Veřejnost oslovujeme prostřednictvím letáků a plakátů, které umísťujeme např. vknihovnách, VŠ kolejích, na středních školách, v klubech, kavárnách apod. Kontaktovaly jsme také několik středních škol, znichž jedna nám poskytla ve vyučování prostor pro přímý nábor spojený s prezentací služby. Tímto jsme oslovily 110 studentů," uvedla jedna zkoordinátorek a dodala:„Tato forma náboru se nám jeví jako nejvhodnější, protože umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a prostor pro zodpovídání případných dotazů."

Stejným způsobem se nábory uskutečnily i na půdě ústecké univerzity. Osloveno bylo 44 studentů oboru Sociální práce a Sociální pedagogika.

Kdeže loňské sněhy jsou...

Přestože byl dostatečně informován vysoký počet lidí, dobrovolníků se vÚstí nad Labem přihlásilo pouze minimum. Zájem minulých let a dneška je takřka nesrovnatelný. Možných důvodů, proč účast dobrovolníků vprogramu PV klesá, koordinátorky vyjmenovávají hned několik.

Jedním znich může být vyšší časová vytíženost studentů, kteří si při studiích stále častěji přivydělávají různými brigádami a nezbývá jim pak dostatek času na jiné aktivity. Dalším důvodem může být čím dál širší nabídka možností, jak trávit volný čas.

Kromě nabídky sportovních a uměleckých činností je tu i možnost zapojit se do dobrovolnických programů hned několika organizací. Ty tak mezi sebou vlastně svádí „konkurenční boj" o poměrně malý počet aktivních zájemců o dobrovolnickou službu ve městě.

Stres a nepochopení. Co s tím?

Je také třeba připomenout, že obecný pohled společnosti na aktivity podobné těm, které nabízí právě program PV, je značně nepřejícný. Budoucí ale i aktivní dobrovolníci - doučovatelé, kteří službu vykonávají v soc. vyloučených lokalitách, často narážejí na nepochopení ze strany svých přátel, ale i svých rodičů a jiných autorit.

Tomuto tlaku je samozřejmě velmi obtížné čelit, pro zapojené dobrovolníky je tento problém častým tématem na intervizních setkáních a celkově ho lze uvést jako jednu zhlavních příčin neochoty kvykonávání dobrovolnické služby vprogramu PV.

Koordinátorky vzdělávání vsoučasné době hledají řešení, jak vÚstí nad Labem zachovat službu vchodu i přes nezájem dobrovolníků, kteří tvoří její důležitou součást. Jako jedno z řešení se jeví realizace skupinového doučování dětí vprostorách nízkoprahového klubu Nový svět nebo přímo ve školách, jejichž vedení bude této aktivitě nakloněno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: