„Naše škola nám dává nová slova…“

Publikováno: 17. 6. 2013 Doba čtení: 1 minuta
„Naše škola nám dává nová slova…“
©

píše ve svém textu jeden z účastníků workshopu SLAM POETRY , který se uskutečnil poprvé na chomutovské pobočce Člověk v tísni dne 16. 5. 2013. Toto setkání bylo inspirováno dětskou sbírkou SLAM POETRY, která před časem díky podobným workshopům vznikla ve spolupráci ústecké a pražské pobočky. Autorky workshopů se přijely podělit o své zkušenosti také do Chomutova, kde nás seznámily se základy psaní textů a s jejich prezentací před publikem. Do jednotlivých aktivit s mladými lidmi se zapojily nejen realizátorky setkání, ale i pracovníci místní pobočky.

Po úvodních informacích o tom, co vlastně SLAM POETRY je, jsme dostali možnost se rozpovídat pomocí vylosovaných témat, na něž bylo třeba udržet souvislý text po dobu tří minut. Doba relativně krátká, leč jak se ukázalo, ve chvíli, kdy má člověk před ostatními nepřetržitě mluvit, více než dostatečná. Když odpadl prvotní stud, popovídali jsme si s účastníky o tom, co je v životě baví a co jim naopak vadí. Z diskuse tak vyplynula řada potencionálních témat k psaní nových textů. Každý si vybral oblast jemu blízkou a mohlo se tvořit. Během několika minut si každý sepsal svůj vlastní text, který následně prezentoval s možností hudebního doprovodu. Zvolenými tématy byla zejména škola, rasismus či smysl života. Jak se ukázalo, měli již někteří z účastníků s psaním textů své zkušenosti a jejich přednes nás zaujal natolik, že bychom s nimi v budoucnu rádi spolupracovali při realizaci podobných akcí.

Slam poetry je specifický způsob prezentace a vnímání poezie. Slam poetry nelze zaměňovat s autorským čtením či prostou recitací. Jde o to zaměřit se na obsah, který autoři sdělují a jak jej sdělují. V ideálním případě jde o výraz stojící na pomezí poezie a divadla, jde zde o mimiku, pohyb, rytmus i sdělení textu.

Autor: ČvT