Navázána spolupráce s ústeckým Domem dětí a mládeže

Publikováno: 13. 1. 2011 Doba čtení: 1 minuta
©

Dům dětí a mládeže, jenž sídlí v nově zrekonstruovaném kulturním domě, nabídl ústecké pobočce ČvT zdarma své prostory pro aktivity s dětmi.

Tato nabídka byla s díky přijata a na začátku měsíce února by zde měli začít poskytovat své služby koordinátoři programu Podpora vzdělávání a kariérní poradce. Pro cílovou skupinu mladých lidí ve věku 15 – 26 let zde budou probíhat hromadná doučování matematiky a v budoucnu snad i anglického jazyka a dále individuální schůzky s klienty, kteří usilují o přijetí na střední školu. Počítáme s využitím prostor i pro volnočasové aktivity.

Spolupráce s DDM si velmi vážíme a věříme v její úspěšnost.
 

 

 

 

 

Autor: Jiří Starý, koordinátor Podpory vzdělávání a profesního směřování