Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace

Lábusová, A., Nikolai, T., Pekárková, S., Rendl, M.

Už delší dobu se řeší, proč řada romských, resp. sociálně vyloučených dětí selhává ve školském vzdělávacím systému. Velké procento těchto dětí má stanovenou diagnózu lehké mentální retardace a končí v praktických (dříve zvláštních) školách – tedy mimo hlavní vzdělávací proud. Výzkum společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace z roku 2010 se zaměřil na problematiku diagnostiky těchto dětí, konkrétně na podrobnou analýzu diagnostického testu SON-R. Ten je v České republice jako jeden z mála považován za kulturně nezatížený a využívá se proto mj. i u obtížně testovatelných dětí, včetně dětí socio-kulturně znevýhodněných. Cílem ročního kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jak děti ze sociálně vyloučeného prostředí testu rozumějí a jak v kontextu prostředí, v němž žijí, chápou souvislosti zásadní pro vyřešení jednotlivých úloh. Analýza dochází k závěrům, že sociálně znevýhodněné děti v testu častěji selhávají nikoliv z důvodů odlišné mentální dispozice, ale kvůli odlišnému charakteru výchovy a nižší vzdělanostní tradice v rodině.

Materiál vznikl v rámci projektu Analýza inteligenčního testu SON-R, který byl finančně podpořen z prostředků Open Society Fund (OSF).

Stáhnout