Publikace

Publikace

Vyhledejte publikaci

Podle zařazení

Podle názvu, anotace

Leták 2019 - Centrum pro lidská práva a demokracii

ČvT

Lidé mezi řádky - Příručka o migraci pro (budoucí) novináře

Tereza Freidingerová, Peter Ivanič a Adéla Jurečková

Lidé mezi řádky – Příručka o migraci pro (budoucí) novináře se zaměřuje na rozvoj kritického přístupu v mediálním zpracování témat spojených s migrací, migranty a soužitím...

People Between the Lines - A Handbook on Migration for (Future) Journalists

Tereza Freidingerová, Peter Ivanič and Adéla Jurečková

People Between the Lines – A Handbook on Migration for (Future) Journalists focuses on developing a critical approach in handling topics connected to migration, migrants, and...

Mainstreaming integrace cizinců na úrovni městských částí

Anna Pacovská a Kristýna Brožová

Příručka představuje stručnou analýzu aktuální situace zavádění principu mainstreamingu na MČ, dále samotný princip mainstreamingu, a především stručný a přehledný návod, jak v duchu mainstreamingu...

Hra s dobrými otázkami - Klima ve třídě

Lucie Pivoňková

Hra s dobrými otázkami je vzdělávací deskovou hrou, která facilituje rozvoj znalostí, dovedností a postojů v oblasti, na kterou se tematicky zaměřuje. Hra vychází z principů...

Why should the Czech Republic invest in development countries?

Millennium development goals have shown that it is possible to combat poverty, improve people´s living conditions and give people a chance to live a life in dignity. Since 1990: The number...

Proč má Česká republika investovat do rozvojové pomoci?

Rozvojové cíle tisíciletí ukázaly, že je možné bojovat proti chudobě, zlepšovat životní podmínky lidí a dát jim šanci na důstojný život. Od roku 1990: Počet lidí žijících s méně než 1.25 USD na...

Factsheet: Humanitární pomoc

Humanitární pomoc rychle reaguje na vypuknutí krize, ať už jde o přírodní katastrofu (povodně, sucho nebo zemětřesení), či válečný konflikt, který zasáhne civilní obyvatele. Jejím smyslem je...

Factsheet: Humanitarian Aid

Humanitarian aid is required immediately at the outbreak of any crisis, be it a natural disaster (floods, drought or earthquake) or a military conflict, which affects civilians. The goal of...

INSPIRED November 2019

In this issue of INSPIRED magazine we will discuss climate funding and its opportunities. We would like to provide you with a brief introduction to, and history of, climate finance, along with an...
Načíst další