Publikace

Publikace

Vyhledejte publikaci

Podle zařazení

Podle názvu, anotace

Hra s dobrými otázkami - Klima ve třídě

Lucie Pivoňková

Hra s dobrými otázkami je vzdělávací deskovou hrou, která facilituje rozvoj znalostí, dovedností a postojů v oblasti, na kterou se tematicky zaměřuje. Hra vychází z principů...

Why should the Czech Republic invest in development countries?

Millennium development goals have shown that it is possible to combat poverty, improve people´s living conditions and give people a chance to live a life in dignity. Since 1990: The number...

Proč má Česká republika investovat do rozvojové pomoci?

Rozvojové cíle tisíciletí ukázaly, že je možné bojovat proti chudobě, zlepšovat životní podmínky lidí a dát jim šanci na důstojný život. Od roku 1990: Počet lidí žijících s méně než 1.25 USD na...

Factsheet: Humanitární pomoc

Humanitární pomoc rychle reaguje na vypuknutí krize, ať už jde o přírodní katastrofu (povodně, sucho nebo zemětřesení), či válečný konflikt, který zasáhne civilní obyvatele. Jejím smyslem je...

Factsheet: Humanitarian Aid

Humanitarian aid is required immediately at the outbreak of any crisis, be it a natural disaster (floods, drought or earthquake) or a military conflict, which affects civilians. The goal of...

INSPIRED November 2019

In this issue of INSPIRED magazine we will discuss climate funding and its opportunities. We would like to provide you with a brief introduction to, and history of, climate finance, along with an...

Společné prohlášení - Ukrajina: Čtyři hlavy států, čtyři humanitární problémy

Humanitarian Aid and Development

We strive for a world in which people are not restricted by an unfree society, poverty, lack of opportunities or discrimination.

Migrace bez migrantů? Mediální obraz migrace a jejích aktérů v České republice

Pavel Pospěch, Adéla Jurečková

Ve středu pozornosti. Mediální pokrytí tématu migrace v České republice, Estonsku a na Slovensku

Pavel Pospěch, Adéla Jurečková

Srovnávací zpráva
Načíst další