Novinky z ústeckého klubu matek v Předlicích

Publikováno: 29. 4. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Novinky z ústeckého klubu matek v Předlicích
©

Snahou aktivit Klubu matek v Předlicích je reagovat a v kontextech se dozvědět více informací o aktuálních problémech společnosti. Jak moc jsou informace z médií objektivní a neutvrzují nás v xenofobii k něčemu jinakému a pro nás neznámému? Únorové setkání klubu matek se věnovalo ožehavému tématu muslimů a islámskému náboženství. Co vlastně islámské náboženství je? Odkud lidé do ČR přicházejí? Máme mít z těchto lidí strach?

K tomuto tématu nám přijely popovídat lektorky ze Vzdělávacího a výzkumného projektu Muslimové očima českých školáků Klára Popovová a Kateřina Gamal Richterová (www.muslimove.cz)

Na úvod jsme se dozvěděly, co vlastně islám je (do jaké skupiny náboženství se řadí), jaká je hlavní kniha, jaké jsou hlavní pilíře islámské víry, jaké jsou rituály při modlitbě. Díky lektorce jsme měly možnost poslechnout si ukázku modlitby v arabštině. Povídaly jsme si o jejích motivech, proč konvertovala k islámu.

V další části besedy jsme pracovaly s mapou světa a řekly jsme si, kolik žije v Čechách muslimů a odkud pochází. S všeobecným překvapením jsme se dozvěděly, kde žije muslimů nejvíce.

Nakonec jsme probraly i ožehavou a tolik diskutovanou problematiku zahalování. Debatovaly jsme o právech žen – muslimek. Rozdělily jsme si druhy šátků dle názvu a zemí, kde se nejčastěji nosí a ukázaly si pravidla pro zahalování. Některé maminky si vázání šátků přímo vyzkoušely. V debatě jsme nakously i problematiku extremismu, Islámského státu a hrozby terorismu.

Atmosféra byla perfektní, účastnice neustále pokládaly lektorkám dotazy. Proto si setkání v červnu zopakujeme a zaměříme se na téma islámu a muslimů v Čechách.

Společné setkávání v rámci Klub matek přispívá k interakci žen, z různého osobnostního a rodinného zázemí, které jsou ale konfrontovány s realitou života v prostředí sociálního vyloučení. Dochází zde k vzájemné předávání životních zkušeností, k formování a ovlivňování názorů, tříbení a doplňování dříve nabitých znalostí či získávání nových znalostí a dovedností. V rámci aktivit jsou klientky vybízeny ke slovnímu či písemnému vyjadřování názorů a postojů.

V rámci pravidelných setkávání zveme lektory k realizaci odborných seminářů. Klientkám se tak nabízí možnost interakce s odborníky, jsou vyzívány k vyjadřování svých názorů, formulaci otázek a zkoušejí si utvořit vlastní názor na vybranou problematiku na základě získaných informací. V průběhu projektu již proběhly besedy s kurátorkou pro děti a mládež, s dětskou psycholožkou, debata na téma Jaký jsem rodič, jaké jsou mé rodičovské kompetence, beseda týkající se karierního poradenství či finanční gramotnosti. Následující odborné semináře budou zaměřeny na prezentaci činnosti Drug - out klubu, o.s. a jejich adiktologické ambulance a beseda na téma Zdravá strava s výživovou poradkyní z organizace Centrum podpory zdraví, o.s.

 

Autor: Alžběta Říhová, Koordinátorka Klubu matek. Je členem realizačního týmu projektu „Rodina Předlice“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.