Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání

Jan Černý, Miloš Hrubý, Daniel Hůle, Petra Klingerová, Vít Kučera, Jan Musil, Jan Němeček, Lukáš Průcha, Jaroslav Šotola

Hlavním cílem publikace bylo vytvořit soubor opatření zaměřených primárně na zřizovatele s maximálním důrazem na praktickou uplatnitelnost a s minimálními náklady ať již po stránce finanční, tak i kapacitní. Celý soubor se skládá z pěti opatření, kdy první představuje základ, bez kterého není příliš reálné uplatňování dalších opatření, respektive bez kterého není možné efektivně řídit celou lokální vzdělávací soustavu. Jedná se o vznik platformy setkávání zřizovatele se všemi základními školami. Ačkoli to může znít banálně, v Česku je jen velmi málo obcí, kde by takto institucionalizovaná spolupráce probíhala a zároveň by obsahem setkávání byly i otázky obsahové.

Stáhnout