"Podařilo se mi vypěstovat pět tun kukuřice, 600 kg fazolí a tři tuny zeleniny,” říká účastník projektu Chitanda

Publikováno: 11. 7. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Farmers in Angola.
© Foto: Edson Malongo

Projekt Chitanda byl zahájen v roce 2020 v obcích Jamba a Chicomba v provincii Huila, Angola. Za dobu svého fungování vytvořil již šest polních školících středisek, které využilo více než 210 zemědělců. Cílem projektu je rozšiřovat znalosti o inovativních metodách hospodaření, posílit propojení mezi farmáři a lokálním trhem a vést osvětu o správných výživových postupech.

V rámci projektu Chitanta vznikají polní školící střediska (Farmer Field Schools) pro zemědělce. Ta mají za cíl vytvořit místo, kde bude možné sdílet, vzájemně si vyměňovat zkušenosti a učit se různým novým zemědělským technikám, které mohou farmáři uplatnit na svých polích. Polní školy slouží také jako prostor pro rozvoj komunity. Jakmile zemědělci projdou školením získávají možnost zažádat si o podporu od vlády a získat úvěr na nákup zemědělských nástrojů. Cílem je zvýšit jejich produkci, a tím i finančně zabezpečit rodiny, potažmo celou vesnici.

V rámci projektu Chitanda je klíčové vytvořit a zavést mechanismy odolné vůči změně klimatu, které budou i do budoucna udržitelné. Důležité je, aby si zemědělci byli schopni předávat naučené techniky i mezi sebou a rozvíjet tak i vlastní komunitu. 

Součástí jsou i drobné distribuce zemědělského nářadí a osiv jednotlivým polním školám i samotným zemědělcům. Využívají je pak následně během školení, na kterých se účastníci učí správným postupům. Díky nim pak budou schopni navýšit vlastní úrodu. Během školení se učí nové techniky přípravy půdy k osetí, jak zkvalitnit půdu a dozví se také identifikovat škůdce, a jak s nimi bojovat. 

"Jsme velmi vděční za tento projekt a moc bychom si přáli, aby i nadále pokračoval. Moc nám pomohl s lepší úrodou. Třeba já jsem vypěstoval pět tun kukuřice, 600 kg fazolí a tři tuny zeleniny – zelí, cibule, rajčat a kapusty. Ty jsem prodal na trhu ve vesnici a za vydělané peníze jsem koupil tři kusy dobytka," uvedl Andrade Vasco, který se školení zúčastnil ve vesnici Capengo.

Nedílnou součástí projektu je také osvětová kampaň o správné výživě, která se snaží snížit míru podvýživy v místních komunitách. Právě podvýživa je důsledkem nedostatečné znalosti lokálních potravin, jak je možné je využít a kombinovat. 

"Na přednáškách nás učili řádným výživovým postupům, mezi které patří: správná příprava potravin, aby se předešlo nemocem způsobeným špatnou hygienou; kombinovat potraviny, aby byla strava vyvážená; mluvili jsme také o důležitosti osobní hygieny a čistotě," dodal Andrade Vasco.

V rámci projektu mají místní zemědělsi také možnost lépe dostat své produkty na místní trhy. Tým Člověka v tísni kontaktoval nákupčí, dopravce a organizátory trhů, aby dostali lokální produkty ke zdejším zákazníkům. 

Projekt je realizován Člověkem v tísni (ČvT) ve spolupráci s Action for Solidarity and Development (ASD), pod záštitou Instituto Camões (IP) skrze program Fresan, za finanční podpory Evropské unie (EU) a spolufinancování Velvyslanectví České republiky v Pretorii.

Autor: Edson Malongo, Veronika Gabrielova

Související články