Podpora vzdělávání ve školách v Ostrově a jeho okolí

Publikováno: 20. 8. 2014 Doba čtení: 1 minuta
Podpora vzdělávání ve školách v Ostrově a jeho okolí
©

Sokolovská pobočka Člověk v tísni, o. p. s. se zapojila do projektu „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ spolufinancovaného z prostředků ESF.  Příjemcem dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je město Ostrov. Do projektu je zapojeno všech deset základních škol z oblasti obce s rozšířenou působností Ostrov (ORP Ostrov) a dvě neziskové organizace. Kromě sokolovské pobočky ČvT je zapojena PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o. p. s. Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání ve školách lokality ORP s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k vzdělávání.

Projekt směřuje k podpoře realizace kurikulární reformy škol ORP Ostrov se zaměřením na žáky ohrožené školním neúspěchem. V rámci projektu jsou realizovány čtyři provázané klíčové aktivity, které mají jeden základní cíl. Vytvoření plně funkčního systému vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního vzdělávacího proudu.

V průběhu projektu vznikne návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání, budou vytvořeny lokální plány jednotlivých měst a obcí a paralelně s tím i strategie rozvoje škol oblasti. Zavedením systému podpůrných proinkluzivních opatření, jmenovitě služeb psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, zavedením reedukací a doučovacích aktivit dojde k poklesu procenta neúspěšných žáků. Pro realizaci uvedených cílů budou zajištěny vzdělávací akce, společná setkávání učitelů a bude vytvořen základ sítě partnerů, kteří se budou podílet na naplňování základních cílů strategie.

Sokolovská pobočka Člověk v tísni, o. p. s., je hlavním garantem první klíčové aktivity, která nese název „Vytvoření návrhu lokální strategie v oblasti základního vzdělávání“. V rámci této aktivity bude vytvořen návrh lokální strategie základního vzdělávání v oblasti ORP Ostrov. Dále budou zpracovány strategické plány zapojených škol a dílčí strategie obcí, které jsou zřizovateli škol.

 

Autor: Lenka Maxová, Projektová manažerka