Podpora zelené energie v Africe

Publikováno: 15. 8. 2018 Doba čtení: 3 minuty
Podpora zelené energie v Africe
© PIN archive

Dostatečný přístup k pitné vodě v Africe závisí na dobré správě vodních zdrojů. Až 30% počátečních investic do infrastruktury zásobování pitnou vodou přijde na zmar, protože zdroje nejsou dobře spravovány a vodu uživatelům přestanou dodávat krátce po uvedení do provozu. Moderní technologie pomáhají v udržitelnosti vodovodních systémů a mohou také nahradit zastaralé naftové generátory, které se dnes často používají na čerpání vody z vrtů. V mnoha oblastech s nedostatkem vody je třeba komplexní technologie, aby se voda dostala z velkých hloubek i do vzdálených komunit. Z dlouhodobého hlediska je velice důležité, aby byla vodovodní infrastruktura technicky spolehlivá a spravoval ji někdo s adekvátními znalostmi.

Donedávna byly solární technologie přehlíženy pro svoji složitost a vysoké počáteční náklady. Výrobci a distributoři solárních systémů neposkytovali potřebný servis a náhradní díly pro opravu nefungujících částí. Tento stav se ale rychle mění s tím, jak vlády rozvojových zemí začínají doceňovat zelenou energii pro ostrovní systémy, které poskytují nezávislý a decentralizovaný zdroj elektřiny. Dalším faktorem je výrazně klesající pořizovací cena solárních systémů. Ceny fotovoltaických modulů poklesly o 99 % od roku 1976 a o 80 % od roku 2008 . Dnes jsou počáteční investice do čerpadel na solární pohon o 20 % dražší než naftové systémy. Nicméně operativní náklady solárních systémů se blíží nule, dieslové agregáty potřebují palivo a pravidelnou údržbu. Investice do solární energie se tak vrátí po pěti letech užívání. Distributoři fotovoltaických systémů navíc otevírají v Africe místní pobočky a jsou schopni rychle dodávat náhradní díly a odbornou práci. Moduly se zjednodušují a nahrazení nefungujícího komponentu zvládne i vyškolený místní technik. Čerpadla na solární pohon jsou také odolnější, využívají přímo stejnosměrný proud a není potřeba invertorů. Podle studie UNICEF je jich asi 64 % stále funkčních i po pěti letech užívání. Tento fakt má velký vliv na uživatelské poplatky, které jsou mnohem nižší, takže je využití vody dostupné i nízkopříjmovým rodinám.


Etiopští pastevci dokáží lépe čelit suchu

Turisticky oblíbený etiopský region Jižní Omo se kvůli změnám klimatu a opakujícím se obdobím sucha stal oblastí postiženou vleklou krizí. Za posledních deset let se v sezónních nechráněných zdrojích vody zvýšil obsah solí, takže se nedají použít jako zdroj vody pro dobytek, který je hlavním zdrojem obživy v oblasti. Dovoz vody se stal pravidelnou činností lokální vlády a humanitárních organizací.

V roce 2017 se Člověk v tísni zaměřil na budování udržitelných a spolehlivých zdrojů vody pro místní pastevce. Došlo na opravy hlubokých vrtů, napojených na rozvodnou vodovodní síť, která slouží k napájení dobytka i jako zdroj pitné vody místním obyvatelům.

Zegerma je jednou z odlehlých komunit okresu Hamer v Jižním Omu. Tato oblast je pro návštěvníky populární díky původním kmenovým obyvatelům, je ale také neslavně proslulá pro nedostatek vody. Pláně řeky Weito, tradičního zdroje vody a krmiva, se kvůli rostoucí hladině minerálů nedají využívat. V oblasti existují hluboké vrty, jsou ale obtížně dostupné pro opravy, doplňování paliva a pravidelnou údržbu.

Člověk v tísni obnovil existující studnu původně osazené ruční pumpou. Pumpa ovšem nestačila pro čerpání vody z hloubky 50 metrů. Vydatný vrt v Zegermě je kvůli nedostatku stabilních zdrojů vody v okolí strategickým bodem pro pastevce a jejich sezónní migraci za pastvinami.


Došlo k instalaci 60ti solárních panelů, které produkují dostatek energie, aby poháněly elektrické čerpadlo s výkonem 5,5kW. Nádrže zadržují 100 m3 vody pro 3 500 kusů dobytka a 800 lidí žijících v okolních vesnicích. Uživatelé platí měsíční poplatek pouhých 15 etiopských birrů (10,- Kč), obvyklá výše poplatků za naftové systémy je až 5x vyšší. Investiční náklady 48 000 USD (cca 1.000.000,- Kč) téměř odpovídají ceně dieslových systémů.


Odlehlé oblasti kam nevede elektrická rozvodná síť, jako je etiopská Zegerma jsou vhodné pro vodní systémy poháněné ostrovní solární energii, která poskytuje stálé a udržitelné řešení pro místní komunity. Inovativní a přesto dostupná technologie je také klimaticky odpovědná, omezuje produkci skleníkových plynů a tak pomáhá udržet aridní suché oblasti odolné vůči suchu.

Autor: Jan Faltus

Související články