Pomáháme obhájcům lidských práv v krizových situacích

Publikováno: 9. 7. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Pomáháme obhájcům lidských práv v krizových situacích
© ČvT

V oblasti severního Kavkazu jsme v roce 2018 poskytovali přímou pomoc třem obhájcům lidských práv, související s případem nespravedlivě odsouzeného ředitele místní pobočky lidskoprávní organizace Memorial Ojuba Titijeva. Memorial již více než 30 let monitoruje případy porušování lidských práv v postsovětských zemích. 

Jedním z pilířů naší práce je přímá pomoc obhájcům lidských práv v zemích s represivními režimy. Právě tito lidé bývají nejčastějším terčem pomlouvačných kampaní, obtěžování a pronásledování, bývají umlčováni a nezřídka zavíráni do vězení a mučeni. 

V Čečensku je Memorial poslední organizace svého druhu a jako taková je trnem v oku místním autoritám, které se systematicky snaží její činnosti zamezit. Ojub Titijev převzal vedení Memorialu v Čečensku poté, co byla jeho předchůdkyně Natalia Estemirová v roce 2009 zavražděna kvůli svým lidskoprávním aktivitám. Je znám jako odvážný člověk, který poskytoval právní podporu a připravoval analýzy případů porušování lidských práv, zmizení, mimosoudních poprav a únosů páchaných autoritami. V lednu, necelé dva týdny poté, co mluvčí čečenského parlamentu Magomed Daudov prohlásil, že obhájci lidských práv jsou „nepřáteli lidu“ a jako takoví by se měli střílet, byl Titijev křivě obviněn z držení marihuany.

Případ Ojuba Titijeva, držitele Ceny Václava Havla udělované Radou Evropy za mimořádný přínos v obraně lidských práv, otřásl mezinárodní lidskoprávní komunitou. Po svém zatčení byl v zadržovací vazbě, kde poté bez soudu zůstal zavřený dlouhých 15 měsíců. Nedlouho poté se jeho kolegové z Memorialu v Grozném ocitli ve vážném ohrožení. Mohli být autoritami donuceni, aby v případě Titijeva nepravdivě svědčili proti němu. Jediný způsob, jak mohli tlaku uniknout, byl neprodleně opustit Čečensko. Rychle jsme se proto rozhodli pomoci třem obhájcům lidských práv a Titijevovým kolegům s dočasným přesunem do bezpečí.

Všem třem lidem byla navíc během relokace poskytnuta lékařská a psychologická pomoc. V bezpečí se mohli konečně zbavit neustálého stresu, který je doma pronásledoval. Také jsme nabídli dočasnou finanční podporu jejich rodinám. To sehrálo velmi významnou roli v jejich psychickém stavu. Přemístění, s nímž jsme pomohli, sehrálo důležitou roli také v Titijevově případu, protože tyto zaměstnance nikdo nemohl přinutit, aby u soudu proti Titijevovi svědčili. 

Ojub Titijev byl poté v Čečensku navzdory zcela nedostatečným důkazům obžaloby odsouzen ke čtyřem letům vězení v trestní kolonii.  Podle mnoha odborníků pomohla k mírnějšímu rozsudku, byť protiprávnímu a nespravedlivému, široká mezinárodní pozornost, která byla k tomuto případu upřena. V červnu 2019 byl Ojub Titijev podmíněčně propuštěn.

Autor: ČvT