Příbram a okolí

Příbram a okolí

Publikováno: 8. 9. 2020 Doba čtení: 2 minuty

Dalším městem, kde v rámci středočeské pobočky poskytujeme dluhové poradenství, je kromě Berounska a Kladenska, nově i Příbram a okolí. Kancelář jsme zde zřídili k 1. 2. 2020.  

Důvodem pro poskytování služby v Příbrami, byl vysoký podíl osob v exekuci (v roce 2019 se jednalo o 10% všech obyvatel starších 15 let), stále častější poptávka po službě ze strany příbramských občanů a nedostatek subjektů, které poskytují dluhové poradenství. Rozšíření dluhového poradenství do Příbrami nám umožnil projekt Krotitelé dluhů ve Středočeském a Olomouckém kraji. Hlavním cílem projektu je zlepšení socioekonomické situace předlužených lidí a zvýšení jejich participace na společenském životě. Toho by mělo být v delší časové perspektivě dosaženo buďto oddlužením, nebo snížením závazků o nezákonné pohledávky. 

Přestože mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě zásadních systémových změn napravujících účelové ohnutí zákonů zájmovými skupinami vymahačů dluhů, tyto změny neměly retroaktivní charakter, a tak i nadále jsou vedeny miliony často nemravných či přímo nezákonných exekucí, ze kterých nemají dlužníci šanci se pouhým splácením dostat. Kvalifikovaným poradenstvím je možné díky zastavení exekuce snížit dluh řádově o desítky procent. Zároveň od 1.6.2019 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která dala šanci statisícům předlužených lidí. A právě pomoc s oddlužením těmto lidem je hlavním cílem poskytované služby.

Kancelář pobočky najdete na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 261 01 Příbram (Pasáž Horymír), kontakt na dluhovou poradkyni Helenu Šebkovou: 778 473 013, helena.sebkova@clovekvtisni.cz.


Co nabízíme:

  • mapování a porozumění struktuře dluhů
  • sloučení exekucí
  • zastavení nelegálních exekucí probíhajících na základě neplatných rozhodčích nálezů
  • podporu při komunikaci s věřitelem, exekutorem, insolvenčním správcem
  • sepsání a podání návrhu na oddlužení
  • poradenství a dlouhodobou podporu po podání insolvenčního návrhu

Veškeré naše služby poskytujeme zdarma. 
Autor: ČvT