Příležitost pro zlatníka Irakliho z Gruzie

Publikováno: 24. 1. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Příležitost pro zlatníka Irakliho z Gruzie
© Tereza Hronova

Irakli Kutivadze je zlatník z gruzínského města Tskaltubo. Jeho dílna by se pravděpodobně nikdy nestala tak úspěšnou bez finanční podpory od Evropské unie. Díky místní akční skupině (LAG) Tskaltubo nyní Irakli zaměstnává dalšího člověka a mohl rozšířit svůj podnik.

Irakli je zlatníkem už patnáct let. Vyrábí mnoho druhů šperků: náhrdelníky, prsteny, náramky, náušnice a další. V dnešní době je pro něj obtížné provozovat obchod a ještě náročnější je ho rozšiřovat. "Podmínky, ve kterých jsem pracoval dříve, se od těch současných hodně liší," říká Irakli.

Lokální spolupráce na podporu malých podniků

Irakli získal finanční podporu od místní akční skupiny Tskaltubo (LAG Tskaltubo), lokální iniciativy založené Člověkem v tísni (ČvT), která mu poskytla malý grant na rozvoj jeho dílny a výroby šperků. 

"Tento projekt mi hodně pomohl. Moje pracovní prostředí je teď úplně jiné, než bylo dříve. Nemyslím si, že v okolí jsou podobně vybavené dílny."

Díky projektu LAG Tskaltubo mohl Irakli ve své malé dílně zaměstnat dalšího člověka, který mu pomáhá se zakázkami. Spolu se svou ženou provozují také malý obchod v nákupním centru v Kutaisi, kde Irakliho žena prodává jejich výrobky. Kromě objednávek z katalogu dostávají i soukromé zakázky na zhotovení nebo restaurování šperků z celé Gruzie. "Lidé přicházejí do mé dílny, přinesou zlato a řeknou mi, jakou mají představu. Pokud je možné vyrobit šperk ručně, jsme schopni ho zhotovit," říká hrdě. 

Podpora rozvoje v Gruzii

Projekt "Místní akční skupina Tskaltubo" podpořila Evropská unie, prostřednictvím projektu ENPARD, a Česká rozvojová agentura. Zavedením evropského přístupu LEADER v gruzínském regionu Tskaltubo přispíváme ke snižování chudoby a podporujeme participativní mechanismy v rozhodovacích procesech na místní úrovni. Podnikatelské a sociální iniciativy podpořené malými granty se stanou vzorem i pro ostatní. Naším cílem je přinést do odlehlých oblastí inovace, které zlepší kvalitu života obyvatel.

Autor: Tereza Hronova, Karolina Sugarova

Související články