Pro děti a s dětmi. Dětem pomáháme s úkoly a při práci s počítačem, jsme i důležitou spojkou mezi školou a rodinou.

Publikováno: 25. 1. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Pro děti a s dětmi. Dětem pomáháme s úkoly a při práci s počítačem, jsme i důležitou spojkou mezi školou a rodinou.
© cvt

Olomoucký kraj patří mezi kraje, ve kterých probíhá projekt organizace Člověk v tísni Pro děti s dětmi. Jeho cílem je zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách. Během covidové krize se podpora těchto dětí ukázala jako klíčová. Dobrovolníci a pracovníci organizace jim pomáhají se sháněním a provozem potřebné techniky či s organizací času při plnění všech úkolů, které z distanční výuky vyplynuly. Stali se také důležitou spojkou mezi školou a rodinou.

Projekt se zaměřuje na prevenci nárůstu školního neúspěchu u dětí, které žijí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách. Soustředí se zejména na včasnou identifikaci ohrožení dítěte a vytvoření individuálního plánu jeho podpory. „Prostřednictvím cílené podpory, postavené na silných stránkách dítěte, rodiny a nejbližšího okolí, poskytujeme dlouhodobou pomoc při naplňování práv dítěte na rozvoj a vzdělání. V rámci této podpory zavádíme a pilotně ověřujeme inovativní metody práce. Jde o nový nástroj pro mapování potřeb a case management zaměřený na zapojení aktérů z prostředí sociální práce a školství na úrovni jednotlivých klientských případů,“ říká Michaela Kučerová, koordinátorka vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni.

Distanční výuka naši práci zásadně proměnila

Během covidové krize se činnost vzdělávacích pracovníků organizace Člověk v tísni proměnila, rozšířila se o pomoc při práci s digitálními technologiemi. Vše začalo zajištěním techniky a podporou při jejím používání. Postupně se přidávala pomoc při plánování času dětí a rozvržení úkolů tak, aby byly schopny vše zvládnout. Pracovníci organizace se také stále více stávali spojkou mezi učitelem a rodinou. Učitelé neměli kapacitu s rodinou podrobněji řešit postupy práce s počítačem nebo se jim nedařilo rodinu kontaktovat.

„Učitelé byli často rádi za to, že se naši pracovníci umí s rodinou spojit rychleji a dokáží zajistit, aby děti plnily vše, co je potřeba. Také máme mnohdy lepší přehled o tom, jaká situace v rodině panuje, díky čemuž se daří ve škole objasnit, proč se například děti nepřipojují nebo neodesílají úlohy,“ říká Martina Tihlářová, koordinátorka vzdělávacích služeb z olomoucké pobočky organizace Člověk v tísni. „Ve většině případů jsme právě díky včasné komunikaci s učiteli pomohli k tomu, aby nedocházelo k neomluveným hodinám nebo pětkám za neodevzdané úkoly,“ dodává Martina Tihlářová, s tím že pokud bylo třeba, probíhalo doučování i několikrát týdně.

Kromě obsahu práce se změnila i skladba dětí, které doučování využívá. Občas se hlásí i ty, které by dříve školu zvládaly bez obtíží. Jedná se například o děti, které vyrůstají v péči prarodičů, nebo děti cizinců. Někdy o pomoc s doučováním žádají samy školy, do kterých děti chodí. U mladších dětí, hlavně prvňáčků, zapříčinil velký výpadek v učení problémy se čtením a psaním. Po návratu do školy v květnu 2020 i 2021 už měly takový skluz, že bylo v podstatě nemožné to dohnat. Někde se dítě i přesto posunuly do další třídy, někde škola přistoupila k reparátu. „V obou případech jsme docházeli do rodin i během letních prázdnin, a to i několikrát týdně, a snažili se dohnat toho co nejvíce,“ říká Martina Tihlářová.

U starších dětí bylo znát, že jim chybí kontakt s přáteli, který online nelze plně nahradit. Kromě doučování se tak pracovníci Člověka v tísni soustředili i na motivaci ke studiu, volný čas a výběr středních škol. Děti o tyto oblasti měly velký zájem, doma o tom často neměli s kým mluvit a v rámci online výuky na to nebyl prostor. Během tohoto období podpořili tři deváťáky, všichni úspěšně dokončili základní vzdělání a dva z nich nyní studují na střední škole a spolupracují s nimi dále.

„Na Prostějovsku máme dlouhodobě problém sehnat dobrovolníky, nyní je to kvůli distanční výuce na vysokých školách ještě náročnější. Velmi proto vítáme možnost využití online dobrovolníků z celé ČR. Online spolupráce fungují i v době, kdy již děti do školy chodí,“ říká dále Martina Tihlářová, která si také pochvaluje možnost pořádání volnočasových aktivit. Jedná se o jednodenní nebo půldenní sportovní aktivity, výlety do přírody nebo za kulturou. „Je o ně veliký zájem, a to nejen proto, že děti se s rodiči málokdy někam vydají, ale i proto, že se seznámí s dalšími vrstevníky. Vidíme, že mezi dětmi, které jezdí pravidelně, vznikají přátelství a že se na sebe těší. V těchto aktivitách vidíme veliký potenciál a rádi bychom v nich pokračovali i nadále,“ uzavírá Martina Tihlářová.

Kontakt: 

  • Michaela Kučerová, 778 409 243, michaela.kucerova@clovekvtisni.cz
  • Martina Tihlářová, 777 787 964, martina.tihlarova@clovekvtisni.cz


Projekt „Pro děti a s dětmi. Zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského, Plzeňského, Libereckého a Olomouckého“ CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011448 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


Autor: cvt

Související články