Projekt Doučování 2022

Publikováno: 4. 8. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Projekt Doučování 2022
© Foto: cvt

Hlavním cílem tohoto projektu, který je podpořen z fondu EU – Next Generation EU, je zvýšení či udržení vzdělávací úspěšnosti, aktivnější zapojení žáků i jejich zákonných zástupců do vzdělávacího procesu, a to speciálně s ohledem na vyrovnávání negativních dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky. Projekt Člověk v tísni doučuje poskytne doučování celkem 180 dětem a mladistvým v rozsahu 13 x 45minut, zrealizuje podpůrnou komunikaci s jednotlivými zákonnými zástupci v rozsahu 120minut a zajistí spolupráci se školami.

Název projektu CZ: Doučování 2022

Název výzvy: Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022,č. j.: MSMT-31956/2021-6

Evidenční číslo projektu: 0045/DOUCOVANI_NNO/2022

Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2022

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022


Projekt bude probíhat v lokalitách, kde ČvT dlouhodobě pracuje a monitoruje potřeby dětí žijících v sociálním znevýhodnění. Jedná se o obce a okresy v těchto krajích: Karlovarský (Karlovy Vary, Sokolov), Ústecký (Ústí nad Labem, Chomutov, Bílina), Plzeňský (Klatovsko, Domažlicko, Rokycany), Středočeský (Kladno), Liberecký (Liberec, Frýdlantsko) a Olomoucký (Prostějov, Přerov, Olomouc).

Projekt se zaměřuje na děti a mladistvé se sociálním znevýhodněním. Děti, se kterými žadatel dlouhodobě pracuje, se potýkají se sociálním vyloučením ve většině životních oblastí – např. mají bydliště na ubytovnách, často nemají ve svém okolí pozitivní životní vzory, mají ztížený přístup ke vzdělávání, nemají příležitosti ke smysluplnému trávení volného času, zdravému osobnímu rozvoji a sociálním vztahům. V případě, že se tyto podmínky nezmění, hrozí u těchto dětí předčasný odchod ze vzdělávacího procesu, výrazně nižší společenské uplatnění, větší pravděpodobnost „pádu“ do finančních problémů a dluhových spirál a v posledku také reprodukce jejich socio-ekonomické situace do další generace.

Doučování bude probíhat formou individuálního, či skupinového doučování, lze jej realizovat v prezenční i distanční formě. Doučování budou zajišťovat jak zkušení pracovníci služby Podpora vzdělávání v rodinách, tak jimi proškolení a vedení dobrovolníci.

Hlavní účely projektu:
  • podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání
  • pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání,
  • obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků
  • realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.


Pro koho je projekt určen:
  • dítě žijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován k přípravě na vzdělávání (například z důvodu nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných zástupců, konfliktů v rodině)
  • žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených
  • který je znevýhodněn z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, z důvodu používání odlišného jazyka nebo specifické formy vyučujícího jazyka v domácím prostředí žáka
Autor: cvt

Související články