Tisková zpráva - projekt Individuální podpora žáků předškolního a školního věku

Tisková zpráva - projekt Individuální podpora žáků předškolního a školního věku

Publikováno: 15. 2. 2021 Doba čtení: 2 minuty

Projekt Individuální podpora žáků předškolního a školního věku byl zaměřen na podporu dětí a rodičů, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. 

Podpora spočívá v komplexní přípravě dítěte na vstup do běžného vzdělávacího proudu (mateřská a základní škola). Podpora se zaměřovala zejména na romské děti (ale také rodiče), jenž bydlí v obcích Přerov a Lipník nad Bečvou. Dle našich dlouhodobých zkušeností tyto rodiny čelí vyššímu ohrožení v podobě možného neúspěšného nástupu do běžného vzdělávacího proudu. Individuální podpora dětí a žáků je vhodným nástrojem, který napomáhá přípravě dítěte a rodičů při přestupu dítěte do běžné mateřské školy a setrvání v ní. Dále byla podpora směřována žákům na 1. stupni základních škol, zejména žákům se speciálně vzdělávacími potřebami, kteří čerpají i podpůrná opatření. Rodiče získali komplexní informace o přínosu předškolního vzdělávání a následně základního vzdělávání. Projekt reagoval na klíčové témata vzdělávání rodin ze sociálně vyloučených lokalit.Během roku 2020 spolupracovala pracovnice individuální podpory v rámci jejího 0,5 úvazku v tomto projektu s celkem 15 uživateli služby, z toho se jednalo o 6 rodičů a 9 dětí. Pracovnice v rámci tohoto 0,5 úvazku s patnácti zapojenými osobami spolupracovala celkem na 48 zakázkách a zrealizovala 846 úkonů s uživateli služby nebo v jejich prospěch.

Na základě dlouholetých zkušeností organizace s předškolním a školním vzděláváním dětí a rodin v tíživé situaci lze říci, že podpora těchto rodin musí být komplexní, zacílená na individuální potřeby dětí, směřující k podpoře v navyšování kompetencí rodičů a vzájemné spolupráci se školou a školskými poradenskými zařízeními, příp. dalšími institucemi. Podpora ovšem musí být směřována i do širších, navazujících oblastí, jako je trávení volného času dětí a rodin a umožnění účasti na aktivitách celé společnosti. Toto potvrzuje i s využitím kontrolních mechanismů naplnění cílů projektu, resp. především setrvání podpořených dětí v běžném vzdělávacím proudu.

„Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory integrace romské menšiny v roce 2020“.Autor: Bc. Michal Láš, ředitel pobočky

Související články