Propůjčené počítače pomáhaly dětem v online výuce

Publikováno: 29. 7. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Propůjčené počítače pomáhaly dětem v online výuce
© Archiv Člověk v tísni

Letošní školní rok byl bezesporu jiný než ty předchozí. Děti své školní povinnosti musely několik měsíců plnit doma, což byla pro řadu z nich nová zkušenost. Pro některé rodiny se nastalá situace stala složitější než pro jiné. Povinná školní výuka byla rázem většinově závislá na počítačovém zařízení a internetovém připojení. I když je pro mnohé z nás toto vybavení domácnosti už samozřejmostí, ne všechny rodiny doma počítače mají. Právě těm jsme se rozhodli v organizaci Člověk v tísni pomoci a dětem jsme počítače propůjčili.  

V České republice je podle odhadů organizace Člověk v tísni a Nadace OSF skoro 4 000 dětí úplně offline. V době karantény se ukázalo, že tyto děti jsou značně znevýhodněné. Nemohou se dostat k online vyučování a plnit úkoly zadané učiteli, tím pádem je zde velké riziko, že z výuky jednoduše vypadnou. Několik takových dětí pochází z rodin, které naše služby využívají dlouhodobě. „Věděli jsme, že potřebnou techniku nemají a nemají ani prostředky, aby si počítač mohli pořídit. Dálkový přístup k materiálům ze školy by tedy mohl být problematický,“ říká koordinátorka vzdělávání Martina Tihlářová. 

Počítače jsme ovšem propůjčili i dalším rodinám, které nebyly dlouhodobě klienty Člověka v tísni. „O dalších rodinách, které by tuto pomoc mohly potřebovat nás informovali učitelé ze škol v našem regionu a spolupracující organizace,“ doplňuje Martina Tihlářová. Organizace Člověk v tísni a Nadace OSF spolu s iniciativou Česko.Digital a Nadačním fondem Eduzměna společně koordinují distribuci nebo přímo distribuují počítače do rodin a zajišťují jim potřebnou konektivitu. Celkem jsme tak v Olomouckém kraji propůjčili přes 20 počítačů.

Předtím, než pracovník rozhodl o umístění počítače do rodiny, zjišťoval, jaké znalosti v rámci počítačové gramotnosti děti a rodiče mají. „Při propůjčení probíhala základní školení práce s počítačem podle potřeb konkrétní rodiny,“ vysvětluje spolupráci Martina Tihlářová. Pro snadnější obsluhu, byly v počítačích již předem nainstalovány programy, které byly třeba pro dálkové vzdělávání.

Spolupráce probíhá nadále i dalšími způsoby. Pokud je to v našich silách, poskytujeme dětem službu podpory vzdělávání. V jedné rodině jsme začali doučovat v době koronavirových opatření přes telefonické hovory, což při špatném signálu nebylo jednoduché ani pro jednu stranu. Do této rodiny jsme umístili jeden počítač s internetem a doučování probíhalo dvakrát týdně. Dobrovolnice si s dívkou z rodiny volala přes Skype, natáčela jí instruktážní videa, aby mohla dívka lépe školní látku pochopit. Dobrovolnice dívce posílala i doplňující zábavné materiály. Doučování v tomto duchu pokračuje i nadále po dobu prázdnin. V některých případech tato podpora brzy přejde do běžného režimu doučování.

V jiném případě se po zapůjčení počítače do rodiny dokonce podařilo chlapci vylepšit většinu původních nedostatečných známek na dobrou či chvalitebnou. Paní ředitelka umožnila chlapci pokračovat ve studiu, a to s mimořádnou pochvalou. „Ne všude probíhá doučování ze strany naší organizace, ale pracovníci po celou dobu, kdy je počítač propůjčen, sledují, jak je využíván,“ říká Martina Tihlářová. Pracovníci po celou dobu propůjčení prověřují, zdali je rodina v kontaktu se školou a vzájemně komunikují. Ve většině případů jsme byli v kontaktu i s učiteli dětí. „Zpětné vazby od učitelů jsou veskrze pozitivní,“ doplňuje koordinátorka vzdělávání.

„Dálkové online doučování pro nás byla výzva. Dělali jsme něco, co jsme nikdy předtím nezkoušeli a vlastně nepotřebovali. Je to v mnoha ohledech těžší než doučování, kdy sedíme s dítětem a rodičem u jednoho stolu. Má to ale i své výhody. Například to, že službu můžeme dostat i do lokalit, kam je těžké dojíždět nebo sehnat dobrovolníka.“

„Dálkové online doučování pro nás byla výzva. Dělali jsme něco, co jsme nikdy předtím nezkoušeli a vlastně nepotřebovali. Je to v mnoha ohledech těžší než doučování, kdy sedíme s dítětem a rodičem u jednoho stolu. Má to ale i své výhody. Například to, že službu můžeme dostat i do lokalit, kam je těžké dojíždět nebo sehnat dobrovolníka,“ uzavírá téma koordinátorka vzdělávání Martina Tihlářová. Z hodnocení využití počítačů vyplývá, že počítače v domácnostech slouží celým rodinám. Jedna z našich klientek například nastoupila na počítačový kurz a zařízení využívá k procvičování dovedností, klienty z jiných domácností učíme psát životopisy nebo hledat nabídky bydlení.

Počítače jsou do rodin propůjčené do konce roku 2020.

Další informace k tématu:


Autor: Barbora Kurdzielová

Související články