Quo vadis učí děti znát své silné a slabé stránky

Publikováno: 23. 2. 2010 Doba čtení: 1 minuta
Quo vadis učí děti znát své silné a slabé stránky
©

V Ústí nad Labem proběhly v rámci programu Kariérního poradenství další workshopy na vybraných základních školách. Paní ředitelka ZŠ praktické v Neštěmicích mojí nabídku aktivit Kappo přijala velmi vstřícně, sama se byla podívat na probíhající workshop C’est la vie se žáky devátých tříd.

V těchto třídách jsem rovněž zahájila práci s produktem Quo vadis. Jde o pracovní listy a doplňující hravé aktivity, které mají dětem pomoci pojmenovat své silné a slabé stránky, schopnosti a dovednosti, které mohou uplatnit při výběru vhodné střední školy a následné pracovní kariéry.

 

Navázala jsem také kontakt s předlickou ZŠ (škola, kterou navštěvují téměř výhradně žáci ze sociálně vyloučené lokality), kde se v prvním únorovém týdnu podařilo zrealizovat workshop C’est la vie. Bohužel jsem nepřesvědčila zástupce školy o nutnosti zapojit do této aktivity především žáky posledních ročníků. Uskutečnili jsme tedy společně s mými kolegy a dobrovolníky workshop v sedmých třídách. Žáci se bavili, vítězná družstva si odnesla i drobná ocenění, kontakt pro dlouhodobější spolupráci byl navázán. V příštích měsících školu navštívím s dalšími produkty a aktivitami programu Kappo.


Díky za pomoc mým kolegům z ČvT, dobrovolnicím Adéle, Pavle, Kláře a Markétě a paní Kolingerové z PF UJEP.

 

 

 

 

 

Autor: Romana Bartůňková, kariérní poradkyně