Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko

Publikováno: 10. 3. 2020 Doba čtení: 1 minuta
Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko
© archiv

Název: Rozšíření služeb SAS a TP na území obcí MAS Hranicko

Zkrácený název: MAS Hranicko

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009435

Skutečné datum zahájení: 1.4.2019

Předpokládané datum ukončení: 31.3.2022

Anotace: Projekt je zaměřen na zlepšení socio-ekonomické situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel obcí sdružených v MAS Hranicko. V rámci poskytování sociálních služeb Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi bude podpořeno 72 osob.

Cíl: Cílem projektu je zlepšení socio-ekonomické situace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel Hranicka, prostřednictvím realizace těchto klíčových aktivit:

1. Terénní programy

Terénní programy se zaměřují na jednotlivce žijící na území obcí sdružených v MAS Hranicko. Pracovníci služby klienty vyhledávají, motivují je ke změně, poskytují jim pomoc a podporu v jejich tíživé životní situaci, která je důvodem jejich sociálního vyloučení anebo ohrožení sociálním vyloučením. Pracovníci společně s klienty identifikují jejich problémy, které se snaží společně překonat v průběhu spolupráce.

2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

​Služby se zaměřují na celé rodiny s dětmi. Především na ty, kde je vývoj dítěte ohrožen kvůli dlouhodobému působení dopadů špatné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami překonat.

Autor: ČvT