S učením pomáháme stovkám dětí!

Publikováno: 4. 9. 2015 Doba čtení: 2 minuty
S učením pomáháme stovkám dětí!
©

Pražská pobočka Člověka v tísni je jediná organizace, která vzdělávací služby poskytuje na celém území Prahy znevýhodněným dětem všech věkových kategorií zdarma. 

V takovém rozsahu bychom nemohli působit bez podpory soukromých dárců, kteří naše vzdělávací služby, vzhledem k výpadku možnosti čerpání dotací z Evropského sociálního fondu, v tomto roce doslova „drží nad vodou“. Velice si ceníme podpory významné právní firmy Clifford Chance, která naši pobočku podporuje již druhým školním rokem. Z daru této firmy mohlo být podpořenou formou individuálního doučování téměř dvacet dětí.

Vedle dárců si stejně tak ceníme podpory dobrovolníků, kteří jsou ochotni bez nároku na honorář pomáhat, věnovat svůj volný čas dětem z chudých rodin. Od roku 2010 se do našich služeb zapojilo úctyhodných 520 dobrovolníků, většina z nich působila v rámci individuálního doučování, kdy docházela přímo do domácností a tam se s dětmi připravovala do školy, část dobrovolníků se ale zapojila i do skupinových doučovacích kroužků, které pořádáme přímo ve školách. Všichni tito dobrovolníci dohromady nám za posledních pět let věnovali neskutečných 54 000 hodin svého času.

Během pěti let jsme jen v Praze pracovali s 350 dětmi

Když jsem psala o velkém rozsahu služby, myslela jsem tím konkrétně, že v posledních pěti letech podpořila pražská pobočka ČVT celkem 353 dětí doučováním, z toho 297 klientů bylo podpořeno úspěšně – což v normální řeči znamená, že jsme pomohli téměř třem stovkám dětí se ve škole skutečně zlepšit. A jak se to měří?

Co se týká školních výsledků podpořených dětí, sledujeme jednak vývoj ve známkách, ale je pro nás stejně tak důležitý názor učitele, rodiče, dobrovolníka a samotného dítěte. Zpětná vazba od učitelů doučovaných dětí je většinou pozitivní, většina z nich si myslí, že doučování dítěti prospívá a doporučují setrvání ve službě. Ceníme si i velkého zájmu o službu ze strany rodičů dětí, kteří nás už od poloviny srpna bombardují telefonáty s žádostmi o zařazení jejich dítěte do doučování.

#~gallery-1353~#

Výsledky doučování se na školních známkách projevují z naší zkušenosti až po delší době, proto většinu námi doučovaných dětí podporujeme jeden až dva školní roky. Děti, které podporujeme déle, než dva roky tvořily ve školním roce 2014/15 20% z celkového počtu doučovaných dětí. Z dětí, se kterými se učíme dlouhodobě, pomůžeme každému čtvrtému si známky udržet i ve vyšších ročnících a více než třetina z celkového počtu se průměrově dokonce prokazatelně zlepší.

Všechno se však nedá změřit a v tom tkví hlavní dopad a pozitivní efekt individuálního i skupinového doučování- narůstající sebevědomí dítěte v třídním kolektivu, dobrý pocit z napsaného domácího úkolu, pochopení školní látky, kamarádský vztah s dobrovolníkem i zlepšení komunikace mezi rodiči dítěte a třídním učitelem.

Za to patří dík všem, kteří nám pomáhají pomáhat.

Autor: Aneta Horká, Koordinátorka vzdělávacích služeb