Senioři a Šmejdi

Publikováno: 25. 11. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Senioři a Šmejdi
©

Připravili jsme projekt určený zejména seniorům. Jde o preventivní záměr, při kterém využíváme laskavé nabídky autorky a distributora filmu Šmejdi - nabídky k volnému promítání tohoto filmu. Film po skončení doprovázíme besedou s přítomnými, nebo pořádáme přednášku spojenou s besedou na téma šmejdů a šmejdství obecně. Se seniory se setkávají naši sociální pracovníci se zkušeností v dluhové problematice.

Pracovníci naší společnosti se stále častěji setkávají se staršími lidmi, kteří se dostali do tíživé životní situace, protože chtěli pomoci někomu ze svých příbuzných, ušetřit pár korun nebo jenom věřili dobrým úmyslům ostatních. Jejich situace je o to smutnější, že častokrát v dobré víře naletěli společnostem, které si z podvádění a klamání lidí udělaly výnosný byznys.

V dnešní době se bohužel najde mnoho takových, kteří se nestydí vydělávat na cizím neštěstí, záměrně zneužívají důvěřivosti starších občanů, své podnikání staví na klamání svých klientů a spoléhají se na jejich neschopnost se adekvátně bránit. Mediálně propírané předváděcí akce pro seniory jsou bohužel pouze špičkou ledovce.

Proto jsme připravili projekt určený zejména seniorům. Jde o preventivní záměr, při kterém využíváme laskavé nabídky autorky a distributora filmu Šmejdi - nabídky k volnému promítání tohoto filmu. Film po skončení doprovázíme besedou s přítomnými, nebo pořádáme přednášku spojenou s besedou na téma šmejdů a šmejdství obecně. Se seniory se setkávají naši sociální pracovníci se zkušeností v dluhové problematice.

Spolupráci jsme v této věci navázali s městskou částí Praha 8, kde jsme během podzimu uskutečnili dvě projekce filmu v KD Ládví, a jednu v domově seniorů Slunečnice. Další akce máme naplánovány na leden, kdy navštívíme domovy seniorů v Kubíkově ulici a DS Kobylisy. Rád bych v souvislosti s touto věcí vyzdvihl osobní angažovanost paní Ing. M. Adamové - radní pro sociální oblast. Za přispění městské části, jsme mohli vytisknout i průvodní materiál, příručku „Obezřetnost se vyplácí“, která postihuje témata - nástrahy, číhající na seniory v dnešním světě. Příručka distribuována během besed, a také je k dispozici na MČ Praha 8.

Další besedy proběhnou lednu a únoru v městských částech Praha 8, 10 a Praha 5.

 

Besedy samy jsou zajímavé, myslím, pro obě strany. Senioři mnohdy mají zkušenosti se šmejdským chováním, stává se, že po shlédnutí filmu popisují, s čím vším se na podobných předváděcích akcích setkali – s podvody, fyzickým napadáním, urážením. Osobní zkušenosti někdy popisují jako horší, než co můžeme vidět ve filmu Šmejdi. Debatující reagují i na sebe navzájem, reflektují své zážitky a komentují zážitky ostatních, stává se, že se některé z jinak důstojných dam rozhorlí a komentují problematiku tak expresivně, že je zde nemůžeme ani odcitovat.   

Setkání se seniory hodnotím jako potřebné, i když bohužel přicházíme až mnoho let po vzniku „šmejdských“ problémů. Snad ale pomůžeme nahlédnout některým lidem na věc tak, že se v budoucnu problémům vyhnou a těm, kteří si již nějaký problém s sebou „táhnou“ poradíme a pomůžeme. 

Autor: Václav Kučera, ředitel pražské pobočky společnosti Člověk v tísni o.p.s.