Sociálně aktivizační služba (SAS) v Ústí nad Labem, kauza Richard

Publikováno: 9. 2. 2011 Doba čtení: 3 minuty
Sociálně aktivizační služba (SAS) v Ústí nad Labem, kauza Richard
©

O tom, jak významné je vzdělání pro každého jednotlivce, jeho osobní růst i zvýšení šancí na trhu práce, není pochyb. Natož o tom, že z toho plynou ekonomické výhody i vyšší společenský kredit.

 

Když se však dospívající společně se svou rodinou musí potýkat s existenčními problémy, které vyplývají z života v cizí zemi nebo v prostředí sociálního vyloučení, jsou jeho šance na úspěšné studium rapidně sníženy. O tom, že někdy nestačí jen chtít, ale je potřeba mít také velkou dávku štěstí, je následující příběh z praxe SAS.

„Smyslem poskytovaných služeb SAS je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a tyto problémy mají negativní vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte. Důraz je kladen na individuální sociální pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a jejich dětí, na prohlubování rodičovských schopností a dovedností a prevenci předčasného ukončování vzdělávání dětí.“

Student Richard, který by chtěl...a nemůže

Richardova rodina pochází ze Slovenska, od roku 2009 mají v ČR přechodný pobyt. Matka v létě přišla o zaměstnání, je evidována na ÚP, na podporu v nezaměstnanosti jí nárok nevznikl. Otec pobírá částečný invalidní důchod (výše odpovídá částce životnímu minima). Otec má příležitostné brigády. Z těchto zdrojů rodina hradí veškeré výdaje. Dcera se stará o ročního syna. Zde v ČR nemá nárok na rodičovský příspěvek, z tohoto důvodu je v evidenci na ÚP, nárok na podporu v nezaměstnanosti jí nevznikl.

V ČR rodina nesplňuje podmínky pro získání dávek státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře. Podmínky pro získání dávek hmotné nouze zákona č. 111/2006 Sb. O hmotné nouzi rodina také nesplňuje. Když se rodina obrátila na pomoc na Slovensko, byla odkázána zpět na sociální systém v ČR, jelikož zde žijí a tedy zde je „centrum zájmu rodiny.“

Syn Richard dokončil ZŠ již v ČR roce 2010. V září 2010 nastoupil na stavební učiliště, obor Zedník.

V začátcích studia jeho docházka nebyla 100%. Místo do školy chodil na brigády, aby pomohl své rodině zvýšit finanční příjem. To ho vedlo k rozhodnutí, že studium ukončí a najde si zaměstnání. Začátkem září se ucházel o zaměstnání v blízkém městě, na pracovní pozici „šička.“ Výběrovým řízením neprošel (nízký věk, vysoké nároky na jemnou motoriku). Z tohoto důvodu má 12 neomluvených hodin. Po této zkušenosti se vrátil ke studiu.

Rodina v průběhu měsíce září řešila zajištění pomůcek na praxi, nákup knih. Rodina nesplňuje podmínky podle zákona č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi a tak nemohla situaci řešit podáním žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc. V této situaci rodina hledala řešení získáním dotace z nadace. V září proběhla konzultace s romským poradcem (program „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na září – prosinec 2010“). Podmínky pro získání dotace rodina nesplňovala podle zákona č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře z důvodu nepřiznání dávek státní sociální podpory a podle zákona č. 111/2006 Sb. O hmotné nouzi z důvodu nepřiznání dávek hmotné nouze.

Prostředky na odborný výcvik (zednické nářadí, oděv) zajistila ze svých prostředků. Knihy se rodině zajistit nepodařilo. Nezajištění knih vedlo k neklasifikaci z předmětů: chemie, informační technologie, materiály, technologie a nedostatečné z českého jazyka a literatury. V blízké době budeme žádat o interní stipendium ČvT. Doufáme, že Richard splní podmínky pro jeho získání, což by nepochybně vedlo ke zlepšení situace jeho i celé rodiny.

Autor: Radka Kunešová , Romana Bartůňková, SAS, KAPPO