V Olomouckém kraji vám stále pomáháme. Jen jsme se z kanceláří přesunuli do online prostoru.

Publikováno: 6. 4. 2020 Doba čtení: 5 minut
V Olomouckém kraji vám stále pomáháme. Jen jsme se z kanceláří přesunuli do online prostoru.
© PIN Archive

Naši činnost v Olomouckém kraji jsme z hlediska ochrany vás i nás byli nuceni přesunout z terénu do online prostoru a telefonické podpory. Stále probíhá doučování, poskytujeme sociální a dluhové poradenství a jsme pro vás dostupní na infolinkách, ale namísto kanceláří se teď potkáváme v online prostoru.  

Naši pracovníci pracují v plném nasazení ze svých domovů a jsou k dosažení na telefonech, e-mailech i Skype. „I nadále jsme v pravidelném kontaktu s našimi současnými klienty a klientskými rodinami. Naše první kroky vedly k tomu, abychom zjistili, jak se klienti s nově vzniklou situací vypořádávají,” říká o současné situaci koordinátorka sociálních služeb v Prostějově Pavlína Kolaříková, „zajímalo nás, jestli ví, jak chránit své zdraví a kam se v případě obtíží obrátit. Taky pečlivě sledujeme, zda se jich opatření vlády nějakým způsobem osobně dotknou – ať už ve smyslu zavření škol a školek, ztráty zaměstnání nebo snížení příjmů,” dodává. 

Díky daru od společnosti ATEX, s. r. o. jsme mohli poskytnout roušky potřebným klientům na Jesenicku. Jako první jsme rozdali roušky mezi nejzranitelnější a nejohroženější cílové skupiny – lidem bez domova, lidem bez přístupu k vodě. Roušky směřovaly také do mnohočetných rodin s dětmi, seniorům, lidem s chronickými nemocemi a dalším. „Firma Atex nám věnovala celkem 200 roušek, a to neprodleně poté, co jsme je oslovili. Této podpory si velice vážíme a ze srdce děkujeme,” uvedla k daru koordinátorka sociálních služeb na Jesenicku Petra Vaňková. 

Školní výuka se přesunula ke kuchyňským stolům a domácím počítačům 

Přestože jsou školy zavřené, děti prázdniny nemají. Povinnosti se přesunuly ze školních budov do domácností a většině rodin chodí domácí úkoly e-mailovou poštou či jinými digitálními prostředky. Ne všechny děti však mají přístup k internetu, nebo blízkého, který by jim s domácími úkoly mohl pomáhat. 

Jednou z oblastí, které se nyní intenzivně věnujeme je zprostředkování kontaktu rodin se školou a podpora jejich domácího vzdělávání. „O spolupráci s dětmi informujeme i školy, respektive jednotlivé učitele dětí. Snažíme se společně najít způsob, jak k dětem potřebné materiály dostat nebo zajistit opakování látky jiným způsobem. Zejména pokud chybí připojení k internetu nebo potřebná technika. Naše kapacity nabídneme v nejbližších dnech přes ředitele a učitele i rodinám, které dosud naši službu nevyužívaly“, popisuje fungování služby Martina Tihlářová. 

Doučování, které běžně zprostředkováváme, v současné chvíli nemůže probíhat přímo v rodinách. Snažíme se tak najít jiné způsoby komunikace s dětmi. „Většinou mi děti pošlou učivo, se kterým si neví rady, domluvíme se, kdy si zavoláme a při hovoru se na to snažíme společně přijít. Není to o tom dětem nadiktovat správné odpovědi, ale trochu je nasměrovat, aby na to přišly samy. Zjišťuji, že děti potřebují nejen vysvětlit učivo a pomoct s úkoly, ale i si popovídat s někým jiným než členy domácnosti, se kterými jsou pořád,“ říká Petra Ševčíková, jedna z prostějovských pracovnic podpory vzdělávání. V některých rodinách stačí pomoci rodičům zorientovat se v materiálech, které jim škola dává k dispozici. Jinde je poptávka po intenzivnější práci s dítětem na domácí přípravě a opakování učiva. Ke kontaktu s rodinami momentálně využíváme telefon, email, Skype nebo Facebook. 

Myslíme i na volný čas dětí a jeho efektivní využití. Na našem Facebooku jsme spustili akci Výzva dětem, která poběží po celou dobu uzavření škol. Každý týden uveřejňujeme jednu výzvu pro malé a jednu pro větší děti. Ty ji spolu se sourozenci a rodiči plní a vyfocený výsledek nám zasílají. 


Jsme připraveni lidem co nejúčinněji pomoci

Naší další, hojně využívanou službou je dluhové poradenství. Pracovníci pokračují s klienty v práci na rozpracovaných návrzích na povolení oddlužení, komunikují se soudy, insolvenčními správci a kanceláří finančního arbitra. „Lidé se na nás vzhledem k současnému stavu obracejí zejména kvůli snížení příjmu. V souvislosti s tím jim můžeme poradit, jak řešit odklad splátek a exekucí. Jsme schopni s nimi po telefonu nebo emailu zmapovat jejich situaci a tam, kde je to vhodné, začít pracovat na povolení oddlužení,“ říká dluhová poradkyně Monika Bartoníková. 

Na Prostějovsku, Konicku a Jesenicku jsme spustili informační helplinky pro veřejnost. Kontakty mají k dispozici úřady, starostové obcí. Například na Jesenicku spravuje dluhovou helplinku insolvenční poradkyně Ladislava Kubišová, na kterou se každý den obrací množství lidí. „Práce je nyní hodně a očekávám, že dopady současné situace budou dlouhodobé,” komentuje Ladislava Kubišová, „nicméně jsme připraveni lidem co nejúčinněji pomoci.” 

V Prostějově můžete plakáty odkazující na helplinky najít na zastávkách MHD nebo v městských autobusech. A to díky vstřícnosti firmy FTL, která nám zdarma letáky vylepila do svých vitrín a jejíž pomoci si také velice vážíme.  

Přestože jsme v karanténě, složité situace nečekají 

Jsme v kontaktu s místními úřady a institucemi, se kterými řešíme hlavně vyřizování sociálních dávek, opatření vůči výkonu veřejné služby nebo například aktuální téma zápisů dětí do první třídy základních škol. Tam, kde je to nezbytně nutné a není jiná cesta, můžeme pomoct s bezpečným, bezkontaktním předáváním dokumentů klientům. 

I po stažení našich pracovníku z terénu dál poskytujeme obecné sociální poradenství v oblasti dávek, bydlení, zaměstnání, rodinné poradenství, zpracováváme klientům například návrhy na úpravu výživného, na předběžné opatření, svěření dítěte do péče a pomáháme s vypracováním rodičovského plánu. Ředitel pobočky Michal Láš vidí současnou situaci optimisticky. „Jsme připraveni se situaci přizpůsobit ve všech službách. Momentálně se snažíme zajistit vybavení a připojení do rodin, které jsou nyní odstřihnuty od škol a nemohou tak zajistit pro své děti výuku. Přestože se každodennost trochu proměnila a třeba nechodíme do práce, mnoho důležitých a složitých situací nečeká a je třeba je řešit. Proto tady jsme stále pro naše klienty v online formě. Jakmile budeme mít ochranné prostředky, budeme hned hledat způsoby, jak být zase v přímém kontaktu s lidmi, kteří naše služby potřebují,” dodává Michal Láš, ředitel pobočky organizace Člověk v tísni – Olomoucký kraj. 

V případě, že byste naši pomoc potřebovali, neváhejte se na nás obrátit:


Autor: ČvT