Staň se dobrovolníkem, daruj dvě hodiny týdně

Publikováno: 5. 10. 2015 Doba čtení: 3 minuty
Staň se dobrovolníkem, daruj dvě hodiny týdně
© Foto:

Ládík chodí do druhé třídy jedné nejmenované školy v Ústí nad Labem. Na začátku školního roku mu v rámci našeho programu doučování začala pomáhat dobrovolnice Renata. A výsledek? Stačí se podívat na vysvědčení, které přinesl Ládík s hrdostí domů. 

Samotné vysvědčení nepotřebuje dalších komentářů. Místo toho je správné vyjádřit obě obrovské uznání za to, co během jednoho roku dokázali. Takže milý Ládíku, smekáme klobouk a přejeme, aby byl příští rok minimálně stejně úspěšný, jako tento. A Renato, děkujeme Ti za čas a energii, kterou tomuto chlapci věnuješ. Oba jste příkladem toho, jakých výsledků lze dosáhnout pomocí efektivní spolupráce mezi rodinou, školou a dobrovolníkem. 

Daruj dvě hodiny týdně

Dětí, jako je Ládík, jsme v roce 2014 doučovali na 350. Doučování probíhá většinou jednou týdně po dvě hodiny a to buď individuálně (přímo v rodinách), nebo skupinově. Dobrovolníci dětem nejen pomáhají s přípravou do školy, ale zároveň fungují jako důležitá spojka mezi rodinou a školou. 

Každý dobrovolník nejprve projde přijímacím pohovorem, abychom si mohli být jisti jeho motivací a sladili své požadavky. Poté jej kontaktuje koordinátor, který pro něj najde nejvhodnější dítě (řeší se především dojezdová vzdálenost a časové možnosti). Poté ho/ji čeká ještě úvodní školení, v rámci kterého s ním probíráme konkrétní situaci dítěte, kterého bude doučovat, jeho prospěch, docházku, rodinné zázemí. Teprve poté příchází na řadu první návštěva rodiny. Tu vždy dobrovolník absolvuje s koordinátorem, až poté začíná pracovat samostatně.

Pracujeme na zvýšení sebevědomí dítě

A jak takové doučování vypadá? Dobrovolník dorazí jednou týdně v předem stanovený čas do domácnosti dítěte, ve které musí být vždy přítomen minimálně jeden z rodičů. Pomáhá dítěti s přípravou do školy, společně opakují probranou látku, důraz je kladen také na kontrolu případných absencí. Cílem doučování však není s dítětem psát domácí úkoly, jde spíš o to probrat s ním vše, co ve škole nestihlo zpracovat, případně se zaměřit na rozvoj všeobecného přehledu. Důležitým faktorem je také komunikace s rodiči. Naším cílem je posílit jejich kompetence v oblasti komunikace se školou a domácí přípravy tak, aby své dítě mohli v budoucnu podporovat sami.

Dobrovolník je v pravidelném kontaktu se svým koordinátorem, zaměstnancem Člověka v tísni, u kterého najde metodickou podporu a může s ním kdykoliv konzultovat. Může rovněž spolupracovat se školou doučovaného dítěte (pokud si to jeho rodiče přejí), čímž dosahujeme maximální efektivity služby. Vzájemná spolupráce se neomezuje pouze na učení, důležité je s dítětem navázat dobrý vztah a stát se mu kamarádem, v ideálním případě vzorem, motivovat jej do učení, probírat s ním starosti a strasti běžného života, dodat mu sebevědomí a probudit v něm zvídavost.

#~gallery-1353~#

S dobrovolnickou prací se váží i povinnosti, koordinátoři vyžadují pravidelný kontakt a sledování vývoje doučování. Drobné administrativě se tedy ani dobrovolník nevyhne. Rovněž je důležité, aby každý zájemce zhodnotil, zda bude mít čas a chuť se doučování věnovat svědomitě a pravidelně, jenom tak můžeme společně poskytnout potřebnému dítěti maximální podporu a dosahovat společně úspěchů.

V případě, že je dobrovolník zapojen do skupinového doučování, dochází jednou až dvakrát týdne do vybrané základní školy, kde se společně s dalšími dobrovolníky a svým koordinátorem věnuje skupině dětí a pomocí her, nejrůznějších cvičení a úkolů pomáhá rozvíjet jejich základní kompetence.

Přidej se k nám

Dobrovolníkem se může stát člověk jakéhokoliv věku, povolání a zájmů, není pravda, že naši dobrovolníci jsou jenom vysokoškolští studenti a mladí lidé. I vy se tedy můžete zapojit a pomoci malému školákovi. Má to smysl... 

V případě zájmu prosím kontaktujte naši nejbližší pobočku, kde se dozvíte veškeré potřebné informace.

Kontaktní adresy:

  • Kladno: Pavlína Dutá (pavlina.duta@clovekvtisni.cz)
  • Liberec: Tereza Babcová (tereza.babcova@clovekvtisni.cz)
  • Bílina: Helena Řeháková (helena.rehakova@clovekvtisni.cz)
  • Chomutov: Vendula Dostálová (vendula.dostalova@clovekvtisni.cz)
  • Olomouc: Lucie Pacinová (lucie.pacinova@clovekvtisni.cz)
  • Plzeň: Jitka Kylišová (jitka.kylisova@clovekvtisni.cz)
  • Sokolov: Eliška Vorlová (eliska.vorlova@clovekvtisni.cz)
  • Praha: Adriana Černá (adriana.cerna@clovekvtisni.cz)
  • Ústí nad Labem: Jana Chroustovská (jana.chroustovska@clovekvtisni.cz)

 

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor PSI