Tady to prostě funguje: ZŠ Tyršova Trmice

Publikováno: 15. 2. 2013 Doba čtení: 3 minuty
Tady to prostě funguje: ZŠ Tyršova Trmice
©

S kolegyní jsme se jednomyslně shodly, že bychom měly veřejně (minimálně prostřednictvím zmínky na tomto webu) ocenit základní školy, které jsou nám v naší práci nápomocné. Toto je případ základní školy v Tyršově ul. 482 v Trmicích, s níž máme velmi dobré zkušenosti.

Z naší pozice terénních sociálních pracovníků v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi (SAS) jsme ve velmi úzkém kontaktu se školami, kam docházejí děti z klientských rodin. Nejčastějšími zakázkami spolupráce jsou zformulované cíle, kterých by rodina chtěla dosáhnout, např. „zlepšení prospěchu a docházky ve škole“, „zlepšení výchovných problémů“ či „změna náplně volného času“ a samozřejmě mnoho jiných. Nelze popsat všechny pozitivní zkušenosti se školou, ale uvádíme alespoň několik z nich.

Na jaře 2012 jsme začali s klientem pracovat na zakázce „zlepšení výchovných problémů mého vnuka“. Schůzka s třídní učitelkou a s ředitelkou školy, paní Marií Gottfriedovou, byla nedílnou součástí počátečního mapování situace. S ředitelkou školy a třídní učitelkou jsme se shodly na stejném postupu při řešení této zakázky, která trvá dodnes.

Na této schůzce jsem se poprvé dozvěděla, jak ředitelka i celý pedagogický sbor vnímá roli pedagoga, jak je pro ně důležité přistupovat k dětem individuálně a s potřebnou empatií. Škola klade evidentní důraz na předškolní vzdělávání, příjemné klima ve škole, kooperaci učitele s rodiči. Rovněž se zasazuje o vysokou míru integrace dětí s postižením. Děti se tak učí toleranci, empatii a vzájemné pomoci již od útlého věku. Myslíme si, že tento přístup je velmi přínosný pro obě skupiny a je dobrou cestou, jak vést děti k vyššímu sociálnímu cítění a toleranci.

Ředitelka i pedagogický sbor se také zajímají o rodinnou situaci, která je bezpochyby důležitým faktorem, který děti ve škole velmi ovlivňuje. Po tomto poznání může učitel spolupracovat s rodiči podle jejich možností a potřeb a rovněž se může sblížit s dítětem natolik, že žák vnímá učitele jako součást svého bližšího okolí. Žáci v této základní škole svým učitelům důvěřují a nebojí se jim svěřovat svá trápení a problémy. Na této schůzce se ředitelka intenzivně zajímala o služby Člověka v tísni. Společně jsme hledaly průniky v naší spolupráci. Ředitelka kontaktovala i kolegyni z Podpory vzdělávání v rodinách.

Další pozitivní zkušeností byla spolupráce se školou v červnu roku 2012, kdy se na mě obrátila má klientka s žádostí o pomoc při přestupu jejich tří dětí z jiné základní školy na Základní školu Trmice. I přes to, že škola měla kapacitně třídy téměř obsazené, neodmítla klientku ihned na počátku, jak to jiné základní školy dělají, ale pozvala si rodinu na schůzku. Tam klientka vysvětlila celou situaci a nejenže škola všechny tři děti přijala, ale nabídla i pro nejmladšího syna přípravný ročník. Klientka i děti byly ze školy a vstřícnosti ředitelky školy velmi nadšené a od září jsou žáky této základní školy.

Základní škola Trmice nabízí velký výběr z volnočasových aktivit. Chtěly bychom vyzdvihnout zejména ochotu pedagogů, kteří vedou kroužek Mladého záchranáře. Je primárně určen pro žáky tamější základní školy. Zájem o tento kroužek projevily ale zájem i děti jiné naší klientky v rámci zakázky „změna náplně volného času“. Tyto děti však nejsou žáky ZŠ Trmice. Zavolaly jsme s klientkou do školy a zeptaly jsme se, jestli by bylo možné, aby na kroužek docházely i děti z jiné základní školy. Opět jsme se setkaly s pochopením a s vstřícností pedagogů, kteří volnočasovou aktivitu po vyučování vedou. Domluvily jsme si schůzku ve škole v době konání aktivity, aby se děti i rodiče mohli na tento kroužek podívat. Nejen rodiče, ale zejména děti byly velmi nadšené a na kroužek se po vzájemné dohodě s pedagogy přihlásily.

V Ústí nad Labem a jeho nejbližším okolí je více než 30 základních škol a Člověk v tísni o.p.s. spolupracuje s mnoha z nich. Z hlediska ochoty, vstřícnosti a vzájemné spolupráce je Základní škola Trmice jedna z nejlepších a nejpříjemnějších základní škol v regionu.

Autor: Jana Malkusová a Jana Chroustovská, TSP