Tisková zpráva: Vzdělávací koncepce pro základní školy

Publikováno: 2. 12. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Tisková zpráva: Vzdělávací koncepce pro základní školy
©

Společnost Člověk v tísni realizuje od 1.7.2012 rozsáhlý projekt zaměřený, kromě přímé práce s lidmi na tvorbu Vzdělávacích koncepcí. Vzhledem k rozpadu řízení vzdělávací soustavy po zániku školských úřadů je dnes obec, v roli zřizovatele jediným subjektem, který může v relativně krátké době, ovlivňovat vzdělávaní v Základních školách.

"S tímto cílem jsme vytvořili katalog podpůrných opatření, který mohou využít jakékoli obce, které se o problematiku zajímají a zároveň jsme vytvořili pro 7 měst modelové vzdělávací koncepce, jak tato opatření adaptovat na konkrétní potřeby," říká Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Jenodtlivá opatření nalezla různá uplatnění. Pouze v Sokolově a v Olomouci se podařilo nalézt shodu s lokálními partnery na realizaci všech opatření. Naopak nejméně opatření se podařilo rozpracovat v plánu na Kladně, kde vznikal plán defacto v podobě opozičního odkumentu, jelikož vedení města jak politické tak úřednické odmítlo na podobném záměru spolupracovat. Přehled o jednotlivých opatřeních dle měst naleznete ve schématu (viz obrázek).

Celkově lze konstatovat, že proces plánování byl úspěšný. Naplňování jenodtlivých plánů však bude záviset na politickém vývoji v jednotlivých městech po komunálních volbách, které proběhly před nedávnem. Již nyní se ukazuje že např. v Ústí nad Labem se situace zlepší a je vysoká pravděpodobnost, že jednotlivá opatření se podaří zavést do praxe, naopak vývoj v Bílině může mít opačný směr. Úspěch lze očekávat také v Olomouci, kde po volbách zástupci města projevily zájem o vzdělávací plán.

Naopak v Kladně, kde došlo k výměně politické reprezentace se situace pravděpodobně nezlepší. Nicméně v rámci realizace projektu se díky provedené analýze podařilo odhalit záměr města podřadit většinu sociálně znevýhodněných osob, formou obecně závazné vyhlášky, pod dříve praktickou školu. To se ukazuje jako velmi nebezpečný precedens a díky projektu na tuto skutečnost můžeme upozorňovat.

"Za daných možností se lokální vzdělávací plány jeví jako jeden z mála možných nástrojů, jak ovlivňovat kvalitu lokálních vzdělávacích systémů, nicméně při existenci mnoha tisíc škol, jen ztěží může zásadněji tento koncept změnit situaci v oblasti vzdělávaní sociálně znevýhodněných žáků. K zásadnější změně je nezbytná systémová změna, která by vedla alespoň částečně k návratu odvětvového řízení vzdělávací soustavy, například v podobě krajských školských úřadů, nezávislých na regionálních politickýách reprezentacích," dodává Daniel Hůle.

Dokumenty ke stažení:

Bílina (katalog, plán)

Chomutov (katalog, plán)

Kladno (katalog, plán)

Liberec (katalog, plán)

Olomouc (katalog, plán)

Sokolov (katalog, plán)

Ústí nad Labem (katalog, plán)

Autor: ČvT