TZ: Člověk v tísni spouští nový vzdělávací projekt, K.O.Z.A. podpoří děti, jejich rodiče i učitele.

Publikováno: 1. 9. 2016 Doba čtení: 2 minuty
TZ: Člověk v tísni spouští nový vzdělávací projekt, K.O.Z.A. podpoří děti, jejich rodiče i učitele.
© Rishabh Kaul

Praha 1. 9. 2016 – K.O.Z.A. (aneb Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptabilita) je tříletý projekt organizací Člověk v tísni, o. p. s. a Tady a teď, o. p. s. a dvaceti mateřských a základních škol. Je zaměřen na sociálně znevýhodněné děti, u kterých si klade za cíl vyrovnávat jejich šance na úspěch v českém vzdělávacím systému. „Kromě dětí pracujeme také s jejich rodiči i se školami, kam tyto děti chodí,“ říká Zuzana Ramajzlová z organizace Člověk v tísni.  

Jedním ze současných rizik, kterému v České republice čelíme, je zvyšování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Děti, které v ČR vyrůstají v sociálním vyloučení, zpravidla kopírují neúspěšné vzdělanostní dráhy svých rodičů. Český vzdělávací systém není stále ve většině případů schopen podpořit tyto děti tak, aby v průběhu vzdělávací kariéry dosáhly na své maximum, aby byl odfiltrován negativní vliv domácího prostředí na jejich motivaci dosáhnout uspokojivé vzdělávací kariéry. Cílem projektu K.O.Z.A. je přispět k nápravě tohoto stavu. Projekt bude realizován ve městech, ve kterých organizace Člověk v tísni působí již několik let. Konkrétně se jedná o tyto lokality: Bílina, Kladno, Ústí nad Labem – Předlice, Ústí nad Labem – Mojžíř, Chomutov, Chodov, Sokolov, Nejdek, Ralsko,  Rokycany, Praha a Plzeň.

„Chceme podpořit ohrožené děti předškolního i školního věku. Naším cílem je především snížení rizika předčasného odchodu ze vzdělávání a prodloužení jejich vzdělávací kariéry tak, aby díky ní mohly v budoucnu dosáhnout odpovídající životní úrovně.  U rodičů chceme zvýšit zájem o své děti v souvislosti s plněním školních povinností. Pedagogům bychom rádi pomohli při získávání konkrétních dovedností, jak s dětmi pracovat. V rámci projektu také vzniknou tzv. komunikační platformy, což jsou pokud možno pravidelná setkání učitele, rodičů, pracovníka OSPODu či neziskové organizace, který s rodinou pracuje, a všech ostatních, kteří mohou pozitivně ovlivnit vzdělávací dráhu konkrétního dítěte,“ popisuje hlavní cíle Zuzana Ramajzlová.

Součástí projektu je i osvětová kampaň, která přispěje k bourání negativních stereotypů a všeobecně rozšířených mýtů o společném vzdělávání. Součástí kampaně je prosazování témat souvisejících s agendou projektu do běžných médií. Mezi zmíněná témata např. patří propadání a s tím související předčasné ukončování základní školy, prodloužení školní docházky, komunikace školy a rodiny, problémy v prostupnosti mezi stupni ZŠ, problémy při přestupu z MŠ na ZŠ (zápisy, odklady), přechod se ZŠ na SŠ. Součástí kampaně bude i vydávání časopisu Zvoní, který bude distribuován jak elektronicky tak i v tištěné formě. Časopis vyjde během tří let trvání projektu celkem devětkrát.

Kontaktní osoba: Martin Kovalčík, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 777 472 863

Projekt K.O.Z.A. - Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000176 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor Programů sociální integrace

Související články